Straeon difyr gan Gymry o bob cwr

14/05/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cadw Cwmni gyda John Hardy

Mae'r gyfres newydd o Cadw Cwmni gyda John Hardy yn parhau gyda mwy o straeon difyr gan Gymry o bob cwr o'r wlad nos Iau yma ar S4C.

 

Teithio'r byd oedd breuddwyd Jim Griffiths o Frynaman ers ei blentyndod, a gyda chaniatâd arbennig ei wraig, fe gafodd wireddu'r freuddwyd honno ar gefn ei feic modur ac ymweld â gwledydd megis Tsieina a Thwrcmenistan. Bydd Jim yn sôn am ei anturiaethau, ei 'restr fwced' ac am ei hiraeth am Gymru pan oedd yn teithio.

 

"Rhaid taro'r hoelen ar ei phen - oni bai fy mod i wedi cael caniatâd gan y wraig, fyddwn i byth wedi cael mynd!" meddai Jim.

 

Hefyd yn y stiwdio bydd y cyn-blismon o'r Rhyl, Gwynfor Griffiths, a fydd yn trafod ei fab James a aned â pharlys yr ymennydd. Bydd Gwynfor yn sôn am y gwaith o ofalu amdano drwy gydol ei fywyd a'r poen o golli ei wraig mor sydyn.

 

"Dwi wedi cael bywyd caled, ond bywyd da, ond byddwn i'n gwneud yr un peth eto," meddai Gwynfor.

 

Meddai'r cyflwynydd, John Hardy, "Yr hyn sy'n cynnal apêl y gyfres yw straeon pobl gyffredin ac mae gan bob un stori wahanol i'w hadrodd. Mae un yn synnu wrth gyflwyno'r rhaglen hon cystal yw'r Cymry am adrodd stori.

 

"Mae tuedd gan bobl i feddwl ein bod ni'n fewnblyg fel cenedl, ac nad ydyn ni wastad yn rhoi llwyfan i bobl sydd â straeon difyr i'w rhannu. Mae'r rhaglen yn brawf bod llwyfan ar S4C a thrwy hynny rydym yn gobeithio denu pobl eraill i ddod i adrodd eu straeon nhw.”

 

Ychwanega cynhyrchydd y gyfres, Beth Angell, "Mae gennym ni lawer o straeon gwahanol yn y gyfres hon, o'r llon i'r lleddf. Llwyddiant y gyfres yw'r bobl sy'n cysylltu â ni ac sydd mor barod i rannu eu hanes."