Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sut i gyrraedd y Maes

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol.

 

Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal.  Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.

 

Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu ar bob adeg y mae'r Eisteddfod yn agored i’r cyhoedd ac yn eich cludo chi o'r meysydd parcio i Ganolfan Ymwelwyr yr Eisteddfod. Os gwelwch yn dda, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y rhan hon o'ch taith a allai fod hyd at hanner awr.

 

Bydd y bysiau yn dychwelyd yn rheolaidd i'r meysydd parcio drwy gydol y dydd o'r Ganolfan Ymwelwyr.

 

Bydd lleoedd parcio i bobl anabl (bathodyn glas) ar gael ym Mharc y Scarlets gyda bysiau priodol yn rhedeg yn rheolaidd i’r maes.

 

Cludiant Cyhoeddus. Bydd bws gwennol yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd trenau a bysiau Llanelli i'r Maes . Unwaith eto, bydd yn dadlwytho a chodi yn y Ganolfan Ymwelwyr.  Bydd hwn hefyd am ddim.

 

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol CymruManylion Cyrraedd:

 

Os ydych yn teithio o Ogledd neu Orllewin Cymru drwy Gaerfyrddin, yna dilynwch yr A484 i'r de o Gaerfyrddin tuag at Llanelli. Ar y gylchfan ar ôl Porth Tywyn, dilynwch yr arwyddion melyn i barcio ym Mhorth Tywyn.

 

Os ydych yn teithio o'r Gogledd drwy Crosshands A476 , Pont-iets B4309 neu Bontarddulais A4138 , yna dilynwch yr arwyddion melyn pan fyddwch yn cyrraedd Llanelli.

 

Os ydych yn teithio o'r Dwyrain ar hyd yr M4 , gadewch ar Gyffordd 47 a chymerwch yr ail allanfa ar y gylchfan tuag at Abertawe. Ar y gylchfan nesaf, cymerwch yr ail allanfa A484 i Lanelli.

 

O'r fan hon dilynwch yr arwyddion i Lanelli ac yna'r arwyddion melyn i'r meysydd parcio.

 

Bydd y Maes Carafanau yn cael ei leoli ar dir yng Nghastell y Strade sydd gyferbyn â Maes yr Eisteddfod. Unwaith eto, dilynwch yr arwyddion cyfeiriad melyn.

 

Bydd bysiau preifat yn cael eu cyfeirio at y Ganolfan Ymwelwyr Eisteddfod a pharcio oddi ar y safle.

 

Tacsis i ollwng a chasglu yng nghilfachau bws Coleg y Graig

 

Defnyddiwch yr arwyddion, os gwelwch yn dda - maent wedi'u gosod i'ch helpu i gyrraedd yr Eisteddfod.

 

Ffynhonnell: Gwefan Eisteddfod Genedlaethol Cymru

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net