Sylw i Statws y Gymraeg yng Ngwlad y Basg

05/12/2013

Categori: Addysg, Iaith

Treuliodd rhai o fyfyrwyr Prifysgol Bangor eu hwythnos ddarllen eleni yn cymharu sefyllfa ieithyddol Gwlad y Basg â Chymru wrth ymweld â’r ardal.

 

Dr Rhian Hodges, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Gwyddor Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor wnaeth arwain y daith i fyfyrwyr cwrs MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol.

 

Yn ystod eu hymweliad, aethant draw i weld Ikastola (ysgol cyfrwng Basgeg) yn Orio, cyfarfod golygydd papur newydd y Basgeg, Berria, ymweld â mudiad Hawliau Ieithyddol, Kontseilua a threulio diwrnod mewn gorsaf radio yng ngogledd y wlad sef Journal du Pays Basque.

 

Mi wnaeth Rhian draddodi darlith ym Mhrifysgol Gwlad y Basg, Donostia fel rhan o MA Amlieithrwydd yr Athro Durk Gorter a’r Athro Jasone Cenoz ac fe gynhaliwyd seminar er mwyn trin a thrafod sefyllfa bresennol yr iaith Fasgeg.

 

Roedd y myfyrwyr yn falch o fedru trafod materion cynllunio ieithyddol o bwys a rhannu syniadau gyda brodorion gwlad y Basg.

 

Yn ôl Sioned Wyn Williams, un o’r myfyrwyr:

 

“Roedd cael cwrdd a thrafod gydag unigolion brodorol, ymweld â sefydliadau ieithyddol a throchi yn eu diwylliant yn rhoi persbectif tra gwahanol ar yr hyn rydym wedi astudio mewn darlithoedd. Roedd wir yn brofiad amhrisiadwy."

 

Wedi ymweliad llwyddiannus eleni, y bwriad yw ceisio cynnal taith gyfnewid gyson er mwyn cymharu strategaethau cynllunio ieithyddol y ddwy wlad yn y dyfodol.

 

Ychwanegodd y Dr Rhian Hodges:

 

“Cyfle euraidd oedd hwn er mwyn meithrin perthynas agos â chyfeillion sy’n wynebu her ddigon tebyg i ni yng Nghymru. Cafwyd cyfleoedd amgen i rannu syniadau a phrofiadau cynllunio ieithyddol ar lefel Ewropeaidd ehangach. Yr ydym wedi dysgu cymaint am sefyllfa ieithyddol yr Euskara ac wedi codi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru hefyd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net