Tafwyl 2014 yn llwyddiant - Darllenwch werthusiad llawn y digwyddiad

04/09/2014

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Nol ym mis Gorffennaf yn y brifddinas un o’r digwyddiadau’r Haf oedd Tafwyl. Gyda digwyddiadau ar draws y ddinas y prif atyniad oedd Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, a nawr mae gwerthusiad yr ŵyl i mewn.   

 

Roedd Tafwyl 2014 yn hynod lwyddiannus gyda 16,534 yn mynychu Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, a 18,717 o bobl yn mynychu’r ŵyl dros wythnos Tafwyl 2014, cynnydd mawr o 35.9% o’i gymharu â 2013. 

 

Trefnwyr yr ŵyl yw Menter Caerdydd ond mae’n amlwg yn y gwerthusiad bod cydweithio gyda phartneriaid a noddwyr yn allweddol i lwyddiant yr ŵyl. Eleni am y tro cyntaf roedd yna 4 ‘Llysgennad Tafwyl’, sef 4 enw adnabyddus ifanc a oedd yn fodlon cefnogi'r ŵyl, y pedwar oedd - Alex Jones, Matthew Rhys, Rhys Patchell a Huw Stephens. 

 

Yn ogystal ag edrych ar y nifer o ymwelwyr mae hefyd yn bwysig i fesur effaith yr ŵyl ar yr economi lleol, ac yn ôl y gwerthusiad fe wnaeth Tafwyl dod a £504,386.28 o werth economaidd i Gaerdydd - newyddion grêt i’r ŵyl ar ardal.

 

Mae Menter Caerdydd nawr yn edrych ymlaen at 2015 ac yn adeiladu ar lwyddiant 2014, gyda chynlluniau i ddatblygu Ffair Tafwyl i fod yn ŵyl ddau ddiwrnod yng Nghastell Caerdydd. 

 

Bydd Ffair Tafwyl 2015 yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar y 4ydd a’r 5ed o Orffennaf - felly rhowch y dyddiad yn y dyddiadur nawr.

 

Allwch ddarllen y gwerthusiad llawn yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net