Tair her a thri chopa i aelodau'r Urdd

21/03/2016

Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Bydd Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd yn arwain tri chriw o bobl ifanc i gopa tri mynydd yr un pryd a hynny i gyfynd gyda Penwythnos Antur swyddogol Llywodraeth Cymru rhwng Ebrill 1-3.

Bydd criw o bobl ifanc o’r de yn cerdded i gopa Pen-y-Fan, Aelwyd Dysynni a Phenllyn yn mentro fyny Cadair Idris a Fforwm Ieuenctid Eryri yn concro’r uchaf ohonynt i gyd – yr Wyddfa.  Byddant yn cerdded dydd Sadwrn, 2 Ebrill a’r gobaith yw y bydd y tri criw yn cyrraedd y copa ar yr un pryd.

 

Yn ôl Sion Lloyd, Rheolwr Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd, “Roeddem eisiau gwneud y mwyaf o’r penwythnos antur hwn – i annog pobl ifanc i fwynhau mynyddoedd sydd yn lleol iddyn nhw ac i amlygu y cyfleoedd sydd yna yng Nghymru i gael antur heb fod angen offer drud.”

 

Mae Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd bellach yn gweithredu ledled Cymru.  

 

Ychwanegodd Sion Lloyd, “Rydym ni yn mynd allan i gymunedau ledled Cymru yn cynnig ein gwasanaeth yn arwain gweithgareddau antur – o daith gerdded i ddringo, beicio mynydd i ganŵio.  Byddwn hefyd yn dechrau prysuro cyn bo hir gyda chychwyn tymor Gwobr Dug Caeredin – rydym yn asesu a hyfforddi ar gyfer y wobr efydd, arian ac arian a’n hallteithiau ym amrywio o gerdded mewn ardaloedd lleol i anturio ar draws llyn y Loch Ness yn yr Alban.”

 

Am fwy o fanylion am y diwrnod agored i’r teulu yng Nglan-llyn neu Benwythnos Cyw yng Llangrannog ewch i wefan urdd.cymru  neu e-bostiwch helo@urdd.org.

 

Diwrnod i’r teulu

 

Bydd Gwersyll Glan-llyn hefyd yn cynnal diwrnod i’r teulu ar yr un dydd Sadwrn ar Ebrill 2, pan fydd cyfle i deuluoedd ymweld â’r gwersyll i roi tro ar y gweithgareddau anturus.  Am £12 y pen, bydd modd rhoi cynnig ar hyd at bedair gweithgaredd yn cynnwys canŵio, dringo, cwrs rhaffau uchel ac adeiladu rafft.

 

Yng Ngwersyll Llangrannog, bydd y llethr sgïo ar agor yn ystod y Penwythnos Antur.  Y penwythnos blaenorol rhwng Mawrth 25  a 27 Mawrth, bydd cyfle i deuluoedd ddod ar wyliau gyda phlant mân i fwynhau gweithgareddau anturus y gwersyll, tra bod y plant yn cael cwrdd â’u harwyr o raglenni Cyw ar S4C.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru