Tair ysgol yn cystadlu am deitl masnachwyr ifanc y flwyddyn yn Sir Gâr

02/07/2019

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd tair ysgol yn cystadlu am deitl Masnachwyr Ifanc y Flwyddyn Sir Gâr 2019 ddydd Mercher nesaf ym Marchnad Caerfyrddin.

Bydd ysgolion Saron, Teilo Sant a Meidrim i gyd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth fasnachu ym Marchnad Caerfyrddin ddydd Mercher nesaf rhwng 10am a 2pm i geisio ennill y teitl.

 

Yn y gystadleuaeth flynyddol mae disgyblion Blwyddyn 6 yn sefydlu busnes ac yn ei droi'n fenter broffidiol. 

 

Mae'n rhaid i'r plant gynllunio, prynu deunydd/cynnyrch, brandio/addurno'r syniad a rhedeg y stondin yn y farchnad awyr agored am ddiwrnod.

 

Y tîm buddugol fydd yr ysgol sydd wedi gwneud yr elw mwyaf ar ddiwedd y dydd a bydd unrhyw elw yn mynd tuag at yr ysgol.

 

Dros gyfnod yr her gall disgyblion wella eu sgiliau cyflogadwyedd, cael gwell dealltwriaeth o fyd gwaith a gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned maen nhw'n byw ynddi.

 

Profiad uniongyrchol o sefydlu busnes

 

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Mae'r gystadleuaeth hon bob amser yn boblogaidd iawn gyda phlant ac mae'n amlwg bod syniadau busnes gwych gan lawer ohonyn nhw. Yn ogystal â gwneud arian ar gyfer eu hysgolion mae'r gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i blant gael profiad uniongyrchol o sefydlu a rhedeg eu busnes eu hunain a rhoi cynnig ar fasnachu am ddiwrnod. Rwy'n gobeithio y bydd cynifer o bobl â phosibl yn dod i'w cefnogi a helpu i wneud eu profiad o fasnachu yn un llwyddiannus.”

 

Mae pob tîm wedi cael £100 yr un a roddwyd gan fusnesau yng Nghaerfyrddin, gan gynnwys Rhodfa'r Santes Catrin a Maes Myrddin.

 

Dywedodd Paul White, Rheolwr Marchnadoedd y Cyngor: "Hoffwn ddymuno pob lwc i'n hentrepreneuriaid ifanc i gyd ac annog siopwyr i ddod i'w cefnogi ddydd Mercher ym Marchnad Caerfyrddin."