Taith i Frwsel i enillwyr Eisteddfod yr Urdd

Holly Megan Evans

Bydd Holly Megan Evans o Faenclochog a Sian Elin Williams o Bencarreg yr wythnos hon yn teithio i Frwsel gyda’r Urdd yn dilyn eu perfformiad yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch. 

 

Cafodd y ddwy eu dewis gan y beirniaid, Richard Morris Jones, fel y ddwy mwyaf addawol yn y cystadlaethau siarad cyhoeddus.   Roeddent yn cystadlu fel rhan o dîm, Sian Elin gydag Aelwyd Pantycelyn a Holly gydag Ysgol y Preseli.

 

Yn ystod eu deuddydd ym Mrwsel mi fyddant yn cysgodi Mr Tom Jones, cynrychiolydd Cymru a’r Deyrnas Unedig yn y Cyngor Economaidd a Chymdeithasol.  Byddant yn ymweld â’r Senedd Ewropeaidd, a  swyddfa Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn cwrdd ag aelodau o’r staff.

 

Mae Mr Tom Jones yn teimlo fod cystadlaethau siarad cyhoeddus yn werthfawr iawn.  Dywedodd, “Mae cystadlaethau fel hyn yn hynod bwysig er mwyn meithrin cyfathrebwyr clir.  Mae’n sgil hanfodol mewn bywyd, gyda nifer o wynebau cyhoeddus wedi bwrw eu prentisiaeth yn siarad cyhoeddus ar lwyfan yr Urdd neu gyda’r Ffermwyr Ifanc.  Bydd cyfle i glywed gwahanol bobl yn gosod eu safbwyntiau mewn gwahanol ieithoedd yn brofiad da ac ychwanegol iddynt.”

 

Hen lawiau

 

Mae Holly a Sian Elin yn hen law ar siarad cyhoeddus, a’r ddwy wedi cystadlu gyda’r Ffermwyr Ifanc a’r ysgol yn y gorffennol.  Dyma oedd y flwyddyn gyntaf i Holly gystadlu yn yr Urdd.  Dywedodd Holly, “Dwi wedi cystadlu nifer o weithiau gyda’r Clwb Ffermwyr Ifanc, yr ysgol a’r clwb roteri ond dyma oedd y tro cyntaf i mi gystadlu gyda’r Urdd.  Fel arfer, rydw i’n paratoi araith ac yn ei pherfformio ond yn yr Urdd rydych yn cael y testun a pherfformio yn syth fel tîm – gan gyfiawnhau dadl yn erbyn y tîm arall.  Roedd yn brofiad gwych!”

 

Ychwanegodd Sian Elin, “Dw i wrth fy modd yn siarad felly mi wnes i ddechrau siarad cyhoeddus yn weddol ifanc! Mae’r testunau dwi wedi siarad amdanyn nhw yn amrywio o fy nghar bach oren o'r enw Garfield i bwysigrwydd yr iaith Gymraeg!”

 

Sioc

 

Mae Holly a Sian Elin yn adnabod ei gilydd gan eu bod wedi cystadlu yn erbyn ei gilydd ar siarad cyhoeddus nifer o weithiau yn y gorffennol.  Cafodd enw’r ddwy eu cyhoeddi yn dilyn y cystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd.  Dywedodd Sian Elin, “Rhaid dweud i mi gael dipyn o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy mod wedi fy newis i fynd i Frwsel a dwi mor ddiolchgar am y cyfle.   Y peth rydw i’n edrych ymlaen fwyaf ato yw ymweld â’r Senedd Ewropeaidd achos, er fy mod yn astudio drama ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae gen i ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth hefyd.  Mae’n fraint anferthol cael mynd i Frwsel a diolch i’r Urdd am y cyfle.”

 

Tro cyntaf

 

Dyma oedd y tro cyntaf i’r ddau gystadleuydd mwyaf addawol gael eu gwahodd i Frwsel ac mae’r Urdd yn gobeithio y bydd hon yn wobr flynyddol.  Yn ôl Aled Sion, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, “Rydym yn ddiolchgar iawn i Tom Jones a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru am ei gwneud hi’n bosibl i ni gynnig y wobr hon.  Byddant yn siŵr o gael profiad bythgofiadwy ym Mrwsel ac rydym yn hynod ddiolchgar iddo am eu harwain ac am gynnig y cyfle iddynt ei gysgodi yn ystod eu deuddydd ym Mrwsel.”