Taith seiclo Prydain yn dychwelyd i Sir Gâr am y trydydd tro

21/07/2021

Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd râs seiclo Taith Prydain yn dychwelyd i Sir Gâr am y trydydd tro ym mis Medi.

Bydd prawf amser cyffrous i dimau yn cael ei gynnal yng ngogoniant Dyffryn Tywi, gan orffen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol eiconig Cymru, ar 7 Medi.

 

Hwn fydd trydydd cymal y ras, a fydd yn gweld beicwyr gorau'r byd yn cystadlu mewn lleoliadau eiconig ledled Prydain.

 

Mae Sir Gaerfyrddin wedi sicrhau ei bod ar y map o ran digwyddiadau beicio elitaidd y byd, gan gynnal cymal agoriadol Taith Prydain yn 2018, a chymal olaf Taith Merched OVO Energy yn 2019.

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda threfnwyr y digwyddiad i gwblhau cynlluniau ar gyfer y prawf amser lle bydd rhai o feicwyr gorau'r byd yn rasio drwy Ddyffryn Tywi - y rhan fwyaf ohonynt newydd gystadlu yn ras fyd enwog y Tour de France.

 

Bydd y beicwyr yn dechrau cymal tri  yn Ffairfach ger Llandeilo, gan rasio am 27.5km drwy Ddyffryn Tywi cyn croesi'r llinell derfyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne.
Mae hwn yn dystiolaeth bellach i'r Cyngor fod y sir wedi cadarnhau ei statws fel 'canolbwynt beicio Cymru' ac mae’n cryfhau cynllun y Cyngor i gefnogi mwy o bobl i fod yn heini ac yn egnïol drwy feicio, gan dyfu'r economi leol ar gyfer twristiaeth feicio ar yr un pryd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae ein huchelgais i Sir Gaerfyrddin ddod yn Ganolbwynt Beicio Cymru yn glir, ac mae cael ein dewis unwaith eto i gynnal cymal o Daith Prydain yn dangos mai ni bellach yw'r prif leoliad ar gyfer beicio yng Nghymru.
“Gyda gweledigaeth a buddsoddiad, rydym yn darparu ar gyfer pobl leol sy'n mwynhau beicio boed ar gyfer hamdden neu wrth deithio, gan ddenu twristiaid i fwynhau ein lleoliadau prydferth a chefnogi ein heconomi, a denu beicwyr gorau'r byd i ddigwyddiadau mawr sy'n cael eu dangos ar y teledu.
“Rydym yn falch iawn o groesawu Taith Prydain am y trydydd tro ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiad y gwyddom sy'n ysbrydoli pobl o bob gallu i fynd ar eu beic.”

 

Manylion y tri cymal

 

Bydd manylion cymal tri Taith Prydain – gan gynnwys y llwybr llawn, lleoliadau ar gyfer y sbrintiau ac amserlenni – yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

 

Dilynwch @carmscouncil ar y cyfryngau cymdeithasol a gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf yma