Tanio'r genhedlaeth nesaf yng nghynhadledd Ffermwyr Ifanc Cymru

Fe fydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal eu cynhadledd flynyddol ar ddydd Sadwrn yma ar Fferm Coleg Gelli Aur, Gelli Aur, Caerfyrddin.

Nawr yn ei bumed flwyddyn, mae'r gynhadledd yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf gael ei ysbrydoli a dod yn arloeswyr newid y diwydiant amaethyddiaeth.

 

Y thema ar gyfer y dydd yw 'Arloesedd – Effeithlonrwydd ar y Fferm' ac rydym yn gobeithio y bydd ffermwyr ifanc o bob cwr o Gymru a thros y ffin yn dod i wrando ar siaradwyr arolygu o'r diwydiant amaethyddol

 

Unwaith eto eleni mae gennym amrywiaeth o siaradwyr wedi cael eu trefnu ar gyfer y dydd, gan gynnwys: Neil Perkins, Dinas Island, Sir Benfro; Gareth Davies, Cadeirydd Nuffield Cymru; Jacob Anthony, Enillydd Ffermwr Ifanc y Flwyddyn y Farmers Weekly 2018; a Jonny a Duclie Crickmore, Enyllidd Gobw Aur Arloeswyr Llaeth y Flwyddyn y British Farming Awards 2018. Eleni, byddwn yn cynnal dwy sesiwn dorri; Taith Gerdded Fferm Gelli Aur a Sgwrs Prosiect Slyri gyda Huw Davies a John Owen o Gelli Aur a dewis anifeiliad byw gyda Wyn Williams a Mathew Brown o Dunbia.

 

Ysbrydoli ffermwyr

 

Dywedodd Hefin Evans, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru;"Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein siaradwyr gwadd o sectorau eang y diwydiant. Mae'r gynhadledd sy'n perthyn i'r genhedlaeth nesaf yn canolbwyntio ar ysbrydoli ffermwyr ifanc i fanteisio ar yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant a'u gwneud yn gyfleoedd. Rydym yn ddiolchgar iawn unwaith eto i CCF am eu cefnogaeth hael a'u hymrwymiad i'r genhedlaeth nesaf”. Hefin Evans, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru.