Teithiau tywys i gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor yn dechrau

31/01/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas casgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor yn dechrau ym mis Chwefror ac yn para tan ddiwedd Ebrill.

Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

 

Bydd y daith ym mis Mawrth yn cael ei harwain gan Dr Sue Niebrzydowski a’r Athro Helen Wilcox o’r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth ac yn cynnwys darlleniadau o farddoniaeth berthnasol i’r lluniau yn ogystal a barddoniaeth newydd.

 

Cynyddu mynediad

 

Mae’r teithiau tywys yma yn rhan o ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor i gynyddu mynediad i gasgliadau amgueddfeydd y Brifysgol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

 

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor ar Sadyrnau 16 Chwefror, 23 Mawrth ac 13 Ebrill 11.00yb-12.30yp.