Teyrngedau i'r cyfeilydd a'r cerddor Rhys Jones

15/01/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Rhys Jones: y cerddor a'r cyfeilydd

Daeth y newyddion trist ddoe fod y cerddor a’r cyfeilydd adnabyddus Rhys Jones wedi marw yn 87 mlwydd oed. Roedd wedi bod yn sal ers peth amser.

 

Cafodd ei fagu yn Nhrelawnyd, Sir y Fflint, gan ddechrau gyrfa lewyrchus fel cerddor, cyfeilydd, arweinydd cymanfaoedd a beirniad uchel ei barch.

 

Roedd hefyd yn ddirprwy brifathro yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, gyda chyfnod hefyd fel athro yn Ysgol Uwchradd Treffynnon.

 

Bu’n cyflwyno’r rhaglen boblogaidd Taro Nodyn ar BBC Radio Cymru ac yn wyneb cyfarwydd ar raglen Dechrau Canu Dechrau Canmol ar S4C.

 

Mae'n gadael gweddw, Gwen, a'u plant Dafydd a Caryl. 

 

Dyma rai o'r teyrngedau iddo ar Trydar: