Tirwedd trawiadol Sir Benfro yn ganolbwynt i gyfrol newydd

05/07/2018

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol newydd sy'n canolbwyntio ar dirwedd trawiadol Sir Benfro yn cael ei lansio yn Nhyddewi ar yr 20fed o Orffennaf.

Bydd y darlledwr, Jamie Owen, a'r ffotograffydd, David Wilson, yn llofnodi copïau o A Year in Pembrokeshire cyn mynd ati i drafod y llyfr, sef taith 12 mis o gwmpas eu sir enedigol ar ffurf geiriau a lluniau.

 

Mae tirlun Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn frith drwy'r cyhoeddiad, gan gynnwys Dyfrffordd Aberdaugleddau, Aber Afon Cleddau, Llwybr Arfordir Cenedlaethol Sir Benfro o amgylch Pen-caer, Bryniau Preseli a'r Nadolig yng Nghadeirlan Tyddewi, ymhlith nifer o anturiaethau eraill.

 

Dywedodd David, y ffotograffydd, sy'n byw yn Llangwm: "Roedd Jamie a minnau yn ei hystyried yn fraint bod cymaint o bobl anhygoel wedi'n croesawu ni i'w bywydau. Roedd y tirluniau'n hyfryd iawn hefyd!"

 

Ychwanegodd Jamie, sy'n gweithio i TRT World yn Nhwrci ar hyn o bryd: "Rwyf wastad wedi bod eisiau ysgrifennu'r llyfr hwn. Rwyf wedi bod eisiau gweithio gyda David ers sawl blwyddyn ac rydyn ni wedi llwyddo i wneud hynny o'r diwedd.

 

"Mae hi wedi bod yn bleser treulio blwyddyn yn Sir Benfro, yn troedio ei llwybrau gyda rhywun sydd mor angerddol â mi yn dal ei chymeriad mewn lluniau."

 

Mae'r sgwrs yn rhad ac am ddim ond fe ddylech chi ffonio 01437 720392 i archebu eich lle oherwydd dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

 

Llofnodi copiau

 

Bydd Jamie Owen a David Wilson yn llofnodi copïau o'r llyfr A Year in Pembrokeshire yn Oriel y Parc ddydd Gwener 20 Gorffennaf rhwng 6pm a 7pm. Bydd y sgwrs yn cychwyn am 7pm.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel y Parc, gan gynnwys digwyddiadau ac amseroedd agor, ewch i'r wefan.