Tocynnau ar werth i weithgareddau'r Brifwyl yng Nghaerdydd

Mae’r tocynnau ar gyfer rhagor o weithgareddau’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd wedi mynd ar werth heddiw.

Gyda thocynnau’r cyngherddau’n gwerthu’n arbennig o dda eleni, mae disgwyl y bydd galw mawr am docynnau i’r sioe a’r perfformiadau sy’n cael eu rhyddhau yfory.

 

Gan fod Eisteddfod Caerdydd yn ŵyl drefol ac arbrofol, mae trefnwyr yn defnyddio cymysgedd cyffrous o adeiladau parhaol y Bae a strwythurau deniadol dros dro, gan deilwra gwahanol weithgareddau ar gyfer gofodau addas.  Golyga hyn fod modd bod yn feiddgar a mentrus gyda rhai perfformiadau, a sicrhau bod adnoddau o’r radd flaenaf ar gael ar gyfer sioeau eraill.

 

Meddai Elen Elis, Trefnydd a Phennaeth Artistig yr Eisteddfod, “Gyda thri mis yn unig i fynd tan yr ŵyl, mae’n braf iawn cyhoeddi rhagor o weithgareddau artistig Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.  Rydym yn arbennig o falch o’r amrywiaeth a safon y sioeau a’r perfformiadau sydd i’w gweld mewn nifer o leoliadau o amgylch y Bae eleni, a’r gobaith yw ein bod wedi llwyddo i gynnwys rhywbeth sy’n mynd i apelio at bawb.

 

Rhyddid i arbrofi

 

“Mae’r cyfle i gael y rhyddid i arbrofi gyda gwahanol ofodau ac i ystyried y defnydd o leoliadau parhaol a thros-dro wedi bod yn gyffrous, ac wedi ein galluogi ni i edrych eto ar sut ydan ni’n rhaglennu a chyflwyno ambell beth.  Gobeithio y bydd y gynulleidfa hefyd yn gweld hyn ac yn mwynhau’r profiad gwahanol eleni ym Mae Caerdydd.

 

“Erbyn hyn, mae’r dyddiad cau olaf wedi pasio a’r gwaith o greu’r rhaglen lwyfan yn cychwyn.  Mae niferoedd cystadleuwyr yn galonogol iawn, gyda’r cyfle i berfformio i gynulleidfa genedlaethol ar lwyfan enwog y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon wedi bod yn dynfa sicr i nifer mawr. 

 

“Gyda’r tocynnau sy’n cael eu rhyddhau yfory, mae modd i ymwelwyr ddechrau mynd ati i gynllunio’r wythnos erbyn hyn.  Buan iawn y daw mis Awst ac edrychwn ymlaen at groesawu pawb atom i Fae Caerdydd."

 

Bydd bandiau garddwrn ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn mynd ar werth ar 8 Mai.  Bydd angen band garddwrn er mwyn mynychu sesiynau dydd yn y Ganolfan, er mwyn galluogi’r Eisteddfod i gadw at amodau iechyd a diogelwch yr adeilad.  Gellir archebu’r rhain ymlaen llaw am bris gostyngol tan 30 Mehefin.