Tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a'r Cyffiniau ar werth

Tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a'r Cyffiniau ar werth

Tocynnau 2013

 

Tocynnau Maes - Cynigion arbennig!

 

Gostyngiadau sylweddol ar brisiau tocynnau maes dyddiol os ydych yn prynu cyn 30 Mehefin 2013.

 

Tocynnau Cyngherddau

 

Eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi newid y dyddiad pan fydd tocynnau ar gyfer y Brifwyl yn mynd ar werth, gan lansio’r ymgyrch docynnau ar 24 Ebrill - 100 diwrnod i fynd cyn cychwyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau.

 

Cliciwch yma i archebu

 

Manylion

 

Tro Sir Ddinbych a’r Cyffiniau yw hi i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2013, felly ymunwch â ni ar gyrion tref Dinbych o 2-10 Awst eleni am wythnos i’w chofio! Mae’r Eisteddfod yn ŵyl deithiol felly mae pob blwyddyn yn wahanol – ond mae’r awyrgylch byrlymus yn rhan o’r hwyl bob amser.

 

Yr Eisteddfod yw prifwyl pobl Cymru, ac mae’n gymysgedd arbennig o gerddoriaeth, llenyddiaeth, diwylliant, dawns, theatr a llawer mwy. Er bod elfennau traddodiadol iawn i’r Eisteddfod, mae’r ŵyl yn ifanc ei hysbryd ac yn hwyliog, gyda gweithgareddau ymylol di-rif – rhywbeth i blesio pawb. Yr Eisteddfod yw’r unig lle i fod yn ystod wythnos gyntaf mis Awst bob blwyddyn.

 

Mae gan yr Eisteddfod ei thraddodiadau sy’n rhan bwysig o’n hanes a’n hunaniaeth cenedlaethol. Cymysgwch y traddodiadau hyn gyda llwyfan perfformio awyr agored, perfformiadau theatrig, cannoedd o weithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd, dros 300 o stondinau, a llawer llawer mwy, gyda’r traddodiadol a’r amgen yn dod ynghyd i greu awyrgylch unigryw – awyrgylch ‘Steddfod!

 

Rydym yn croesawu tua 150,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, gyda miloedd yn dod atom am wythnos gyfan o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Dyma’r lle perffaith i gyfarfod ffrindiau newydd ac i ddal i fyny gyda’r rheini y gwelsoch ar y Maes y llynedd. Mae croeso mawr i bawb yn yr Eisteddfod – yn siaradwyr Cymraeg, dysgwyr neu’n ddi-Gymraeg. Mae’r Eisteddfod yn ddathliad o’r Gymraeg a’n diwylliant, ond gallwn fwynhau cerddoriaeth, cymdeithasu a hwyl ym mhob iaith ac ym mhob cornel o faes yr Eisteddfod.