Tocynnau Maes o £10 mewn ymgyrch fargeinion

16/04/2014

Categori: Newyddion

Mae neges ymgyrch hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn glir – bachwch fargen gynnar!

Mae neges ymgyrch hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn glir – bachwch fargen gynnar! Gyda 100 diwrnod i fynd ddydd Mercher nesaf (23 Ebrill), bydd tocynnau ar gyfer y Brifwyl eleni yn mynd ar werth, ac mae bargeinion gwirioneddol i’w cael – os y byddwch yn prynu’ch tocynnau mewn da bryd.

 

Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, sy’n egluro’r cynnig, “Bydd y cwsmeriaid mwyaf trefnus yn gallu bachu bargen gwirioneddol, gyda thocynnau Maes oedolion yn cychwyn o £10, a thocynnau teulu’n cychwyn o £20, felly rydym yn annog pobl i fynd ati i brynu’u tocynnau cyn gynted ag y bo modd – bore Mercher os yn bosibl.

 

“Rwy’n gobeithio y bydd hwn yn gynllun poblogaidd iawn a fydd yn apelio at Eisteddfodwyr o bob oed. Mae hwn, y tocyn wythnos a’r tocyn ieuenctid yn rhan o becyn o gynigion sydd wedi’u creu er mwyn sicrhau bod ein tocynnau a mynediad i’r Eisteddfod mor fforddiadwy â phosibl, ac rwy’n mawr obeithio y bydd ein hymwelwyr yn mynd ati i gymryd mantais o’r bargeinion yma cyn gynted â phosibl.

 

“Rydym wedi comisiynu ymchwil eleni i edrych ar ein systemau tocynnau ac ar ba fath o gynigion y gallwn eu cynnig i ymwelwyr, ac mae’r bargeinion mawr yma’n deillio o’r gwaith ymchwil hwn.

 

“Datblygiad arall eleni yw bod ein tocynnau am fod ar werth yn Theatrau Sir Gâr am y tro cyntaf, a bydd modd eu prynu ar-lein drwy’r wefan neu wrth fynd i Theatr y Ffwrnes yn Llanelli, y Lyric yng Nghaerfyrddin a’r Miners yn Rhydaman. Rydym yn hynod falch bod modd i ni wneud hyn, gan ei fod yn galluogi pobl i bicio i mewn i brynu tocynnau yn uniongyrchol ar adeg sydd orau iddyn nhw.

 

“Felly gobeithio y bydd pawb yn mynd ati i brynu ar-lein, drwy’r linell docynnau neu o Theatrau Sir Gâr o ddydd Mercher nesaf ymlaen, ac edrychwn ymlaen i’ch gweld yn Llanelli ym mis Awst ar gyfer Eisteddfod Sir Gâr.”

 

Bydd arbedion ardderchog ar brisiau tocynnau i’w cael dros y misoedd nesaf, ond dylid nodi mai nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael am y pris rhataf. Gellir prynu tocynnau ar-lein, www.eisteddfod.org.uk, neu www.theatrausirgar.co.uk, drwy’r linell docynnau, 0845 4090 800, neu o’r canolfannau a restrir uchod, a dyma lle y cewch wybodaeth am bob un o’r cynigion arbennig hefyd.

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr ar y Meysydd Gwyl, Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli o 1-9 Awst. Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net