Holi'r pleidiau am ddyfodol darlledu yn y Gymraeg

06/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Pencadlys S4C yn symud i Gaerfyrddin

Mewn trafodaeth yng Nghaerfyrddin nos Fawrth nesaf, bydd ymgyrchwyr iaith, darlledwyr a phobl leol yn holi'r pleidiau - ar drothwy'r etholiad cyffredinol - am eu gweledigaeth ar gyfer ariannu darlledu Cymraeg. 

 

Meddai David Wyn Williams, Is-Gadeirydd Dyfodol Digidol Cymdeithas yr Iaith, "Mae'n amserol i ni gynnal y drafodaeth am ddyfodol darlledu gan fod newidiadau mawr ar droed, sy'n dod â chyfleoedd i edrych o'r newydd ar y math o ddarlledwyr sydd gennym ni. Wrth i bencadlys S4C symud i Sir Gâr, gobeithio bydd cymunedau'r Sir, sydd yn wynebu argyfwng o ran nifer y siaradwyr Cymraeg, yn gweld budd; ac wrth i'r BBC edrych ar y ffordd mae arian y ffi-drwydded yn cael ei defnyddio mae cyfle i fynd i'r afael â'r ansicrwydd ynghylch annibyniaeth y sianel a'i dyfodol ariannol. Bydd y cyfarfod yn gyfle i glywed syniadau Cymdeithas yr Iaith a phobl o fewn y ddiwydiant ddarlledu ac i holi'r pedair prif blaid beth yw eu gweledigaeth nhw am ddyfodol darlledu yng Nghymru." 

 

Bydd y newyddiadurwr Dylan Iorwerth yn cadeirio'r drafodaeth, gyda'r ymgeiswyr seneddol Delyth Evans (Llafur), Sara Lloyd Williams (Democratiaid Rhyddfrydol), y Cynghorydd a chynhyrchydd Glynog Davies (Plaid Cymru), a chynrychiolydd o'r Blaid Geidwadol i'w gadarnhau, yn ogystal â sylwedyddion o undebau, cwmnïau a mudiadau perthnasol. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net