Trafod sut i agor y drws i'r bywyd Cymraeg

15/06/2017

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Ysgol Undydd i ddathlu’r Cymunedau" er mwyn trafod croesawu mewnfudwyr a dysgwyr i'w gynnal ym Machynlleth ddiwedd y mis.

Dywedodd Nia Llywelyn, sy'n trefnu'r diwrnod ar ran y mudiad ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith: “Bydd yr ysgol undydd yn gyfle i ni glywed am enghreifftiau o arfer da o weithgareddau cymunedol sy’n llwyddo i ddenu pobl sy’n dysgu’r iaith yn ogystal â chodi diddordeb yn ein diwylliant. Bydd yn gyfle hefyd i ni ddechrau trafod yr anawsterau sy’n ein hwynebu wrth geisio cymhathu dysgwyr.  

Yn ystod y diwrnod mi fyddwn yn trafod dulliau gwahanol o gynnal digwyddiadau Cymraeg yn llwyddiannus drwy edrych ar enghreifftiau o wahanol ardaloedd gan gynnwys Ddyffryn Aeron gyda Radio Beca.»

 

Treialu pecyn ymarferol i fewnfudwyr

 

Ychwanegodd Nia Llywelyn, ‘Erbyn diwedd y diwrnod y gobaith yw y byddwn yn gallu mynd yn ôl i’n cymunedau i dreialu syniadau pendant gyda’r nod o greu pecyn ymarferol y gall cymunedau ei fabwysiadu gyda’r gobaith o’i lansio yn ystod diwrnod Shwmae Sumae 2017." 

 

Ymysg y siaradwyr, bydd Marc Jones, Canolfan Saith Seren Wrecsam; Rhys Mwyn, archaelegydd a chyflwynydd ar Radio Cymru; Philippa Gibson a Richard Vale, Croeso Teifi; Hannah Roberts Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy; Helen Prosser, Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol. 

 

Cynhelir yr Ysgol Undydd Dathlu Cymunedau. ar ddydd Gwener, 30 Mehefin 2017, rhwng11 yb – 4.00 yp yn Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru