Trafod sut i roi hwb i'r economi leol yng Nghaerdydd

26/01/2016

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Gorllewin Caerdydd a rhanbarth Canol De Cymru, Neil McEvoy, yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yng Nghaerdydd heno i drafod  sut i roi hwb i'r economi leol.

 

Bydd Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Economi Rhun ap Iorwerth AC Plaid Cymru, yn ymuno â Neil McEvoy yn y cyfarfod gan amlinellu ei gynlluniau ar gyfer 'Ardal Parc Fictoria' a fyddai'n cynnwys siopau lleol, bariau a bwytai.

 

Ychwanegodd y byddai cyfarfod hefyd yn cynnig cyfle i ddysgu am a thrafod gweledigaeth economaidd ehangach Plaid Cymru ar gyfer creu swyddi a phrentisiaethau, cefnogi busnesau bach a buddsoddi mewn seilwaith ledled Cymru.

 

Dywedodd ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Gorllewin Caerdydd a rhanbarth Canol De Cymru, Neil McEvoy: "Mae pobl yng Nghymru yn ennill 71.4% yn unig o gyfartaledd y DU. Mae hynny'n ein gwneud yn un rhan o dair yn waeth na'r cyfartaledd a’n gadael ymhell y tu ôl i dde-ddwyrain Lloegr.

 

Parthau datblygu economaidd

 

 

Fel yr eglurodd, "Ledled Cymru rwyf am weld parthau datblygu economaidd lleol. Byddai Cowbridge Road East yn lle perffaith ar gyfer hyn. Yr wyf yn cynnig 'Ardal Parc Fictoria' gyda siopau manwerthu arbenigol o ansawdd, gyda bariau a bwytai lleol. Mae angen trawsnewid yr ardal, er mwyn ysgogi adfywiad economaidd yno."

 

 

Yn ol Neil McEvoy, "Rwy'n edrych ymlaen at drafod y cynigion hyn ymhellach, ochr yn ochr â gweledigaeth ehangach Plaid Cymru ar gyfer economi Cymru"

 

Ychwanegodd, "Mae croeso i bawb ddod draw i wrando ar sut y gallwn ni i gyd newid Cymru er gwell ym mis Mai."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru