Triawd y traethau yn dweud: Byddwch yn ofalus ar lan y môr!

02/08/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae tri o greaduriaid y môr yn rhoi help llaw i Gyngor Gwynedd i ddysgu plant lleol o’r ffordd orau o fwynhau ein glannau môr prydferth yn ddiogel.

Ar ôl cael eu darganfod ar draethau Gwynedd cyn ddiwedd y tymor bu Dewi y Dolffin, Seren y Seren Fôr ac Olwen yr Octopws am dro i rai o ysgolion cynradd y sir i siarad efo’r plant.
Yn ystod eu hymweliadau i Ysgol Treferthyr yng Nghricieth; Ysgol Nefyn ac Ysgol y Traeth yn Abermaw cafodd y plant gyfle i sôn am yr hyn roeddent yn fwynhau ei wneud ar lan y môr ac hefyd i ddysgu sut i gadw’n ddiogel yn y dŵr ac ar y traeth.
 
 
Dywedodd Barry Davies, Rheolwr Gwasanaeth Morwrol Cyngor Gwynedd: “Dwi’n ofnadwy o ddiolchgar o’r croeso arbennig a gafodd Dewi, Seren, Olwen a minnau gan y plant i gyd.
 
“Dros doriad yr haf, dwi’n siŵr bydd rhan fwyaf o’r plant yn cael mynd i lan-y-môr, ac wrth gwrs bydd llawer o blant bach o ardaloedd eraill yn dod yma ar eu gwyliau ac yn cael ymweld a’n traethau. Mae dau beth yn bwysig wrth inni feddwl am hyn – yn gyntaf fod y plant yn cael hwyl ac yn mwynhau popeth sydd gan ein traethau hyfryd i’w cynnig; ond yn ail eu bod yn cadw’n ddiogel ac yn mynd adra yn saff ar ddiwedd y dydd.
 
“Rydw i’n edrych ymlaen at gael cwmni Seren, Dewi ac Olwen dros yr wythnosau nesaf o gwmpas glannau môr Gwynedd. Mi fyddan nhw yn ymweld a’n traethau mwyaf poblogaidd er mwyn siarad efo mwy o blant a dysgu iddyn nhw sut i gadw’n ddiogel. Os ydi plant a rhieni yn gweld y triawd, peidiwch bod yn swil, plîs dewch draw i ddweud ‘helo’ ac i hun-lun.”
 
Os ydy rhieni yn postio lluniau ar gyfryngau cymdeithasol, cofiwch gynnwys @CyngorGwynedd ar Twitter neu @CyngorGwyneddCouncil ar Facebook ac Instagram fel y gall y Cyngor hoffi a rhannu. Bydd Seren, Dewi ac Olwen wrth eu bodd gweld eu lluniau.
 
Yn ystod y sesiynau yn y dair ysgol, cafodd y plant y swydd bwysig o rhoi enwi’r tri creadur môr. Ac am wneud y gwaith cystal, cawsant i gyd sticer i gofio am y diwrnod a cherdyn post i’w atgoffa sut i gadw’n ddiogel. Bydd gan Dewi, Seren ac Olwen fwy o’r sticeri a’r cardiau post i’w rhoi i blant eraill yn ystod eu dyddiau ar draethau’r sir.

 

Ymwybodol o'r peryglon


 
Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros economi: “Mae traethau Gwynedd yn lefydd braf a rydan ni eisiau i bawb fwynhau eu hunain yma. Ond rydym eisiau i bobl a phlant fod yn ymwybodol o’r peryglon. Yn enwedig wrth i fwy ohonom dreulio ein hamser hamdden yn agosach i gartref, ac efallai ddim mewn canolfannau gwyliau masnachol, oherwydd sefyllfa barhaus Covid-19.
 
“Er ein bod ar garreg ein drws ein hunain, mae’n bwysig peidio gadael ein gwyliadwriaeth i lawr a phob amser barchu’r môr a’r twyni tywod.
“Gyda help triawd y traethau byddwn yn sicrhau fod y neges bwysig yma yn cyrraedd cymaint â sy’n bosib o deuluoedd Gwynedd a thu hwnt yr haf yma.”