Triniwr gwallt o Geredigion yn ennill lle yng ngharfan Worldskills Prydain

05/02/2020

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae triniwr gwallt Bayley Harris o Geredigion a fu'n cystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills Uk y llynedd wedi'i dewis i garfan Prydain i gystadlu yn Shanghai, Tseina.

Yn sgil ei pherfformiad rhagorol yn Worldskills Prydain, mae Bayley wedi ei dewis i Sgwad Prydain ar gyfer cystadleuaeth ryngwladol WorldSkills, cystadleuaeth o fri a gynhelir yn Shanghai, Tsieina yn 2021. 
 
Estynnodd tiwtor trin gwallt Hyfforddiant Ceredigion, Carys Randell, ei llongyfarchiadau i Bayley am wneud mor dda yn y cystadlaethau, a hynny er eu bod yn gystadlaethau mor ddwys ac o safon tu hwnt o uchel. Ychwanegodd, “Rwy’n eithriadol o falch o Bayley am ennill y drydedd wobr yn y DU, ac edrychaf ymlaen at ei chefnogi ar ei siwrnai nesaf gyda Sgwad y DU.”
 
Bydd cystadleuaeth WorldSkills yn Shanghai yn cynnwys dros 1000 o brentisiaid a myfyrwyr mwyaf talentog y byd a fydd yn cystadlu mewn dros 50 o sgiliau gwahanol wrth iddynt frwydro i ennill teitl Pencampwr y Byd yn eu galwedigaeth briodol.  

 

Taith lwyddiannus

 

Catrin Miles yw'r aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Dysgu a Dysgu Gydol Oes. Meddai, “Mae’n hyfryd dilyn taith lwyddiannus Bayley yn y diwydiant trin gwallt. Mae’r wobr ddiweddaraf yma yn glod iddi. Mae Bayley yn dangos ble gallwch gyrraedd os ydych yn rhoi eich meddwl ar waith gyda chefnogaeth Hyfforddiant Ceredigion. Pob hwyl yn Sgwad y DU.”

 
Hoffai holl staff a dysgwyr Hyfforddiant Ceredigion longyfarch Bayley ar ei llwyddiant diweddaraf wrth gystadlu a dymunant y gorau iddi wrth iddi gynrychioli’r DU yn Tsieina yn 2021.