Trysor Cenedlaethol: Tra bo Dai

15/11/2016

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r enwog Dai Jones Llanilar yn cyhoeddi ei hunangofiant yr wythnos hon fydd yn olrhain ei hanes dros yr ugain mlynedd diwethaf.

Bydd Tra Bo Dai yn dilyn hynt a helynt gyrfa Dai Jones dros yr ugain mlynedd diwethaf, fel ffarmwr, cyflwynydd a darlledwr mwyaf poblogaidd Cymru. Cydysgrifenwyd gyda'i gyfaill mawr, Lyn Ebenezer.

 

Yn ffermwr, cyflwynydd teledu a radio ar raglenni megis Cefn Gwlad neu’r Sioe Fawr, Dai Jones yw un o gymeriadau mwyaf poblogaidd ac adnabyddus cefn gwlad Cymru.  Ei lyfr cyntaf oedd un o’r llyfrau mwyaf poblogaidd yn y degawdau diwethaf gan werthu dros 10,000 o gopiau ac mae ei raglenni teledu a radio yn parhau i fod yn boblogaidd tu hwnt.

 

Mae Cefn Gwlad, a’i raglen radio, Ar Eich Cais, yr un mor boblogaidd ag erioed, a Dai yn ei elfen yn cyflwyno’r ddwy raglen. Cawn wybod mwy am y cymeriadau ac am sawl tro trwstan a ddigwyddodd yn ystod ffilmio’r rhaglenni teledu.

 

Oherwydd ei waith fel cyflwynydd a’i gyfraniad i fyd amaeth, mae Dai wedi derbyn nifer o anrhydeddau dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys Cymrodoriaeth BAFTA Cymru, a’i wneud yn Athro yn y Celfyddydau gan Brifysgol Cymru. Ond yr anrhydedd fwyaf iddo oedd cael bod yn Llywydd Sioe’r Cardis yn 2010.

 

"Rwy wedi mwynhau bron bob eiliad o ’mywyd. Ond ffermwr ydw i ac mae gen i ychydig mwy o amser y dyddiau hyn i fwynhau’r pethe sy’n agos at fy nghalon" meddai Dai, "Ond dyw perfformio ar lwyfan neu ar sgrin yng nghwmni, neu o flaen cymeriadau, yn ddim ond estyniad o’r hyn a wnawn i pan oeddwn i’n blentyn."

 

Traed ar y ddaear

 

Ond er yr holl enwogrwydd a phoblogrwydd, mae ei draed ar y ddaear.

 

"Pobol sydd wedi bod yn bwysig i fi erioed. Yn ddaearyddol, fe grwydrais ar draws y byd ond yn ysbrydol,

wnes i erioed adael y fro.’ meddai Dai, ‘Ble bynnag y bues i, ac i ble bynnag yr af, yn ôl wna i ddod. Chwedl Dafydd Iwan, "Yma mae nghalon, yma mae nghân". 

 

Ond nid oes terfyn ar ei weithgareddau, "Dwi ddim yn mynd i fod yn brin iawn o bethe i’w gwneud. Rhyw newid mae’r gweithgareddau, nid diflannu neu grebachu" meddai.

 

‘Rwy bellach wedi cyrraedd 73 oed ac yn dal i fynd. Neu’n ‘dal i geibo’, fel y dywedir yn yr ardal hon.’ ychwanegodd Dai, ‘Mae’r Hollalluog wedi bod yn eithriadol o hael wrtha i. Yn un peth, fe ganiataodd i fi iechyd reit dda. Rwy cystal fy iechyd nawr ag y bues i erioed’.

 

"Yn bwysicach i bob dyn a menyw yn y byd yma na bod yn filiwnydd yw cael iechyd, a chael cyfle i’w fwynhau." meddai Dai, "Yn wir, petai mwynhad yn arian, fe fyddwn innau’n filiwnydd".

 

Bydd Tra bo Dai yn cael ei lansio nos Iau yr 17eg o Dachwedd yng Ngwesty’r Marine yn Abersytwyth am 7 o’r gloch yng nghwmni Dai Jones a Lyn Ebenezer. Bydd adloniant gan Nest Jenkins ac Aled Wyn Davies gyda Menna Griffith yn cyfeilio.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru