Twitter yn dathlu'r deg

Mae gwasanaeth cyfrwng cymdeithasol Twitter yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed heddiw ac fe edrychwn yn ol ar y deng mlynedd diwethaf.

Cafodd y gwasanaeth gyda'r aderyn glas adnabyddus ei greu ym mis Mawrth 2006 gan Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone a Noah Glass, a’i lansio ym Mehefin yr un flwyddyn.   Fe wnaeth y gwasanaeth dyfu mewn poblogrwydd yn gyflym, gyda 100 miliwn o ddefnyddwyr yn postio 340 miliwn o drydariadau erbyn 2012. Erbyn Mai 2015, mae gan Twitter dros 500 miliwn o ddefnyddwyr, gyda 332 miliwn yn weithredol. 

 

Daeth Twitter i amlygrwydd bydeang pan ddefnyddiodd pobl gyfffredin y cyfrwng i gyfathrebu gyda’i gilydd ac i hyrwyddo eu hachos mewn protestiadau torfol yn erbyn llywodraethau. Yn ystod y chwyldro yn yr Aifft yn 2011, defnyddiwyd Twitter yn effeithiol i godi ymwybyddiaeth o ormes y Llywodraeth, yr un peth yn Tunisia rhwng 2010-2011 ac yn Iran yn 2010. Roedd sylwebwyr yn gytun fod Twitter wedi bod yn ganolog yn arwain ac yn lledaenu’r gwanwyn arabaidd ar y pryd. Mae sawl mudiad anarchaidd yn defnyddio Twitter i drefnu gwrthdystiadau yn erbyn y sustem gyfalafol yn Llundain ac Efrog Newydd dan fudiad Occupy.  

 

Mae Twitter wedi ennill amlygrwydd dros y blynyddoedd mewn amryw o feysydd wrth i lawer o enwogion sefydlu cyfrifon ar Twitter - o’r Arlywydd Obama i’r canwr Justin Bieber. Erbyn heddiw, mae busnesau, cyrff, pleidiau gwleidyddol, llywodraethau ac unigolion yng Nghymru yn cynnwys Lleol.cymru yn trydar yn gyson i drosglwyddo neges ac i hysbysebu. 

 

Llwyfan

 

Ond mae Twitter hefyd wedi bod yn lwyfan i unigolion leisio’i barn yn gyhoeddus, lle nad oedd cyfle i wneud hynny o’r blaen, ac mae’r ffaith fod posib darlledu neges i’r byd mewn eiliad neu anfon neges at enwogion neu at unigolion eraill wedi arwain at achosion o enllib. Mae hefyd wedi cael effaith negyddol gan roi cyfle i grwpiau eithafol fel ISIS i hyrwyddo negeseuon ymosodol a chynllwynio ymosodiadau trwy rwydweithio ar draws y byd. 

 

Ond yr hyn sy’n sicr, mae Twitter wedi chwyldroi y byd cyfathrebu ymhob ffordd a hynny am byth ac mae’r cyfrwng heb os wedi bod yn llwyddiannus hyd yma wrth i’r niferoedd barhau i gynyddu.  Pen-blwydd hapus Twitter!