Uchafbwyntiau cynnar Eisteddfod Ynys Môn

A hithau’n ganrif ers prifwyl y Gadair ddu ym Mhenbedw, mae’r Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern Ynys Môn hyd yma wedi bod yn destun trafodaeth brwd, wrth i’r mwd a’r ciwio hawlio’r sylw ar ddechrau’r wythnos, ond fe roedd uchafbwyntiau hefyd wrth i’r Gwion Hallam gipio’r Goron a Sonia Edwards yn ennill y Medal Ryddiaith.

Fe ddechreuodd yr Eisteddfod gyda chyngerdd agoriadol A Oes Heddwch? a gafodd ganmoliaeth uchel a chyffredinol gan eisteddfodwyr brwd. Llwyddodd Gwion Hallam o’r Felinheli i ennill teilyngdod yng nghystadleuaeth y Goron tra fod Sonia Edwards hefyd wedi derbyn beirniadaeth ragorol yn y Fedal Ryddiaith heddiw. Ond fel pob prifwyl arall, mae’r hwyliau wedi bod yn dda er gwaetha’r glaw trwm dros y Sul a’r ciwio ac mae croeso Ynys Môn wedi bod yn gynnes.

 

Mae’r glaw wedi cadw draw ers dydd Llun ac fe fydd y trefnwyr yn mawr oobeithio y bydd yr Eisteddfod ei hun yn rhedeg yn esmwyth weddill yr wythnos.  

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o uchafbwyntiau dechrau’r wythnos. Mwynhewch y darllen.