Uchafbwyntiau Eisteddfod Meifod

Llun @ANGHARADWRIGHT

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yn tynnu at y terfyn ac mae’r haul yn tywynnu ar Meifod wrth i'r penwythnos ddechrau.

 

Mae’r wythnos wedi bod yn llawn o ddigwyddiadau, gyda’r cystadlu wedi bod o safon uchel, gyda’r gadair a’r goron wedi ennill teilyngdod. I goroni’r wythnos daeth y bardd Hywel Griffiths i’r brig ac ennill y gadair.  Cafodd y cyflwynydd y One Show Alex Jones eu hurddo i’r orsedd ymhlith sawl un arall o hoelion wyth y genedl. 

 

Ond mae’r Brifwyl eleni wedi dangos y gorau o lenyddiaeth, cerddoriaeth a’r celfyddydau yng Nghymru ac mae’r torfeydd wedi tyrru i Meifod ac i Fwynder Maldwyn i fwynhau a dathlu’r wledd ddiwylliannol.  Mae’r Brifwyl yn wyl sy’n esblygu ac mae’r Maes yn ol y selogion yn cynnig llawer mwy i’r cyhoedd nag erioed o’r blaen ac mae’r gwaith celf a’r pentrefi bwyd a llen wedi profi’n boblogaidd tu hwnt.