Uchafbwyntiau o gyngerdd corau meibion Cymru

30/03/2015

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Corau Meibion Cymru yn yr Albert Hall

Nos Lun y Pasg, bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau Gŵyl Corau Meibion Cymry Llundain 2014 a gynhaliwyd yn Neuadd Frenhinol Albert. Beti George fydd yn ein tywys drwy berfformiadau unigryw gan 16 o gorau meibion ddaeth at ei gilydd yn arbennig ar gyfer y cyngerdd. 

 

Cynhelir y cyngerdd bob dwy flynedd a chaiff ei drefnu gan Gôr Meibion Cymry Llundain. Mae'r corau yn ymarfer ar wahân cyn dod at ei gilydd i ffurfio un côr unedig.

 

Y tro hwn yr unawdwyr gwadd yw'r soprano o Abertawe, Rhiannon Llewellyn a'r tenor o Glunderwen, Trystan Llŷr Griffiths. Byddan nhw’n canu i gyfeiliant Cerddorfa Y British Sinfonietta dan arweiniad Edward-Rhys Harry. Y cyfeilyddion eraill yw Annabel Thwaite (piano) a Rob Nicholls (organ). Bydd corau o'r Deyrnas Unedig, Norwy, Sweden a De Affrica yn perfformio gyda’i gilydd fel rhan o'r côr cyfun.

 

Meddai Trystan Llŷr Griffiths, "Mae'r noson yn nodi 45 mlynedd ers cynnal y cyngerdd cyntaf yn Neuadd Frenhinol Albert ym 1969. Dyma achlysur pwysig yng nghalendr y Cymry yn Llundain bob dwy flynedd, ac mae'n ddigwyddiad poblogaidd i nifer o gorau o Gymru a thu hwnt. Mae'n llwyfan pwysig hefyd i unawdwyr sy'n cychwyn ar eu gyrfa, ac mae'r cyngerdd wedi denu diddordeb mawr gan y Cymry Cymraeg a'r di-Gymraeg dros y blynyddoedd." Y corau Cymreig fydd yn canu yw: Côr Meibion Parc yr Arfau, Caerdydd, Côr Meibion Aberhonddu a'r Cylch, Côr Meibion Caerfyrddin, Côr Meibion Penybontfawr o Sir Drefaldwyn, Côr Meibion Dyfnant, Côr Meibion Trefynwy a Chôr Meibion Pendyrys.

 

Mae'r cyngerdd hefyd yn achlysur i ddathlu Cymreictod, ac i ddod â'r Cymry alltud yn Llundain at ei gilydd. Mae'n gyfle hefyd i roi llwyfan i artistiaid unigol sydd yn nyddiau cynnar eu gyrfa, megis y soprano Rhiannon Llewellyn a'r tenor Trystan Llŷr Griffiths.

 

Fel cadeirydd Côr Meibion Cymry Llundain, mae'r newyddiadurwr a'r darlledwr Huw Edwards yn obeithiol am ddyfodol Cymreictod yn y brifddinas, "Mae'r winllan yn edrych yn well nag oedd hi. Mae 'na dipyn o drin y tir wedi bod ac mae 'na obaith o gael rhyw fath o adfywiad o safbwynt Cymreictod yn y ddinas," meddai.

 

Ychwanegodd Dafydd M Roberts, cynhyrchydd y rhaglen o gwmni Sain, "Mae cael perfformio ar lwyfan enwog Neuadd Albert yn brofiad arbennig i'r unawdwyr a'r corau, yn enwedig i gyfeiliant medrus y British Sinfonietta yn ogystal â chyfraniad Annabel Thwaite a Rob Nicholls. Yr uchafbwynt, yn ddi-os yw'r emyn cynulleidfaol, pan mae'r gynulleidfa o 5000 yn ymuno â'r corau a'r artistiaid i godi to'r hen neuadd, a doedd cyngerdd 2014 ddim yn eithriad."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net