Un Bore Mercher yn cychwyn nos Sul

02/11/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd drama ddirgelwch newydd yn dechrau ar S4C nos Sul yma. Mae Un bore Mercher yn addo tywys y gwylwyr ar daith emosiynol o gariad, cyfrinachau a chelwyddau.

Lleolir y ddrama mewn tref fechan dawel a chysurus yn Sir Gaerfyrddin. Ond buan iawn daw'r cymeriadau i sylwi bod y dref hardd, oedd unwaith yn hafan ddelfrydol, yn gwarchod cyfrinachau tywyll. Mae bywyd y prif gymeriad Faith Howells, a chwaraeir gan Eve Myles, yn cael ei drawsnewid yn llwyr wedi diflaniad annisgwyl a sydyn ei gŵr un bore Mercher. Wrth i Faith frwydro i ddarganfod y gwir tu ôl i'w ddiflaniad, daw cyfrinachau lu i'r wyneb ac mae'n dechrau cwestiynu os yw yn adnabod ei gŵr ei hun o gwbl.

 

Law yn llaw â'r darganfyddiadau am gyfrinachau ei gŵr mae'n ceisio cynnal ei theulu ifanc yn ogystal â chadw busnes cyfreithiol y teulu i fynd.

 

Mae dyfalbarhad Faith fel prif gymeriad yn daith ag atseiniau tebyg i'r actores sy'n ei phortreadu, gan i Eve Myles hefyd fynd ar siwrnai newydd a heriol wrth baratoi ar gyfer y rhan - aeth i'r afael â'r Gymraeg am y tro cyntaf mewn rôl ddrama.

 

Fe gafodd Eve Myles ei magu yn Ystradgynlais, ond er bod Cymraeg o'i chwmpas pan oedd yn blentyn, doedd dim Cymraeg ar yr aelwyd.

 

"Roedd rhywfaint o Gymraeg o'm cwmpas i ond Albanwr ydy fy nhad a doedden ni ddim yn siarad Cymraeg gartref o gwbl. Pan wnaeth cynhyrchwyr y gyfres gyflwyno'r syniad yn wreiddiol i mi a chrybwyll y byddai'r rhan yn y Gymraeg, mi wnes i wrthod. Ond mi wnaethon nhw gysylltu sawl gwaith a rhoi'r sgript o'm blaen i. Dechreuais ei darllen hi, ac fe allwn i ddim ei rhoi i lawr. Mi benderfynais i wedyn, y byddwn i'n gwneud unrhyw beth ar gyfer y rhan," meddai Eve sy'n gyfarwydd iawn am ei rhannau yn nramâu rhwydwaith y BBC Torchwood, Broadchurch, Victoria a Little Dorrit.

 

"Mi oedd yn sialens enfawr i mi ddysgu'r sgript Gymraeg ar gyfer y rhan, ond dwi'n hoffi sialensiau a chael fy herio - a dyma yn sicr wnaeth y sgript a'r Gymraeg i mi.  Does dim yn fwy o her na dysgu iaith a rhoi'r iaith honno mewn cymeriad a hefyd sefyll o flaen gweddill y cast a'r criw a'u hargyhoeddi 'mod i'n gallu ei wneud," meddai'r actores sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ac yn briod â'r actor Bradley Freeguard a chanddynt ddwy ferch. Crëwr ac awdur y gyfres ddrama yw Matthew Hall, sy'n awdur y cyfresi poblogaidd Kavanagh QCDalziel and Pascoe a New Street Law, ac yn gyn fargyfreithiwr ei hun.

 

Broadchurch

 

Ymysg rhai o'r actorion eraill sy'n ymddangos ochr yn ochr â Eve Myles yn y ddrama, mae ei chyd-actor o'r gyfres Broadchurch - Matthew Gravelle sydd hefyd yn wyneb cyfarwydd o'r gyfres Byw Celwydd ar S4C, Mark Lewis Jones (Byw CelwyddNational TreasureYr Ymadawiad) a Mali Harries ac Aneirin Hughes (Y Gwyll/Hinterland).

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru