Urddo awdur ac ymgyrchydd iaith ym Mhrifysgol Aberystwyth

19/07/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r athro, awdur, ac ymgyrchydd iaith, Heini Gruffudd wedi’i urddo’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Mae Heini yn Gadeirydd Dyfodol i’r Iaith a Tŷ Tawe, yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth (BA Cymraeg, 1967; Diploma mewn Addysg, 1968; Meistr yn y Celfyddydau, 1974), ac yn gyn-ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. 

 

Bu’n ymgyrchu ers deugain mlynedd dros addysg Gymraeg ac mae’n awdur nifer o lyfrau i ddysgwyr y Gymraeg.

 

Arweiniodd sawl prosiect ymchwil ar y defnydd o’r Gymraeg mewn addysg ac ymhlith pobl ifanc, gan roi sylw i bwysigrwydd defnyddio’r iaith yn y cartref, yn y gymuned ac ymysg ffrindiau.

 

Llyfr y flwyddyn 2013

 

 

Enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2013 am Yr Erlid, sy’n cyflwyno hanes ei deulu yng Nghymru a’r Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

 

Cafodd Heini Gruffudd ei gyflwyno yn Gymrawd ar ddydd Mawrth 18 Gorffennaf 2017 gan Dr Bleddyn Huws, Uwch Ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru