Wicipediwr parhaol cyntaf Gwledydd Prydain yn dechrau ei swydd

02/08/2017

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Wicipediwr parhaol cyntaf gwledydd Prydain newydd ddechrau ei swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Fel Wicimediwr Cenedlaethol, bydd Jason Evans yn gwneud y defnydd o Wicipedia a’i chwaer brosiectau yn agwedd greiddiol o weithgareddau a gwasanaethau’r Llyfrgell. Gan adeiladu ar y cydweithio llwyddiannus rhwng y Llyfrgell, Wikimedia UK a’r gymuned Wici, bydd yn arwain gweithgareddau sy’n ymwneud â chasgliadau’r Llyfrgell, Cymru fel cenedl a/neu’r iaith Gymraeg.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK wedi cydweithio ers 2014 i gynnal swydd Wicipediwr Preswyl. Penodwyd Jason Evans ac mae wedi cynorthwyo’r Llyfrgell i wneud defnydd o Wicipedia a’i chwaer brosiectau er mwyn cyflawni ei hamcanion o roi mynediad i bob math o wybodaeth, yn enwedig mewn perthynas â Chymru a’i phobl. Yn Awst 2017 mae’r gweithgaredd yn dod yn agwedd graidd o waith y Llyfrgell. Enillodd y Llyfrgell wobr 'Partneriaeth y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Wicimediwr y Flwyddyn y Deyrnas Gyfunol am eu gwaith dylanwadol a’u gweledigaeth yn gwneud y rôl yn barhaol.

 

Mae delweddau o eitemau sydd yng nghasgliadau’r Llyfrgell wedi eu cynnwys mewn erthyglau ar  Wicipedia sydd wedi eu gweld fwy na 250 miliwn o weithiau. Yn ogystal â chaniatau i’r casgliadau hyn gael eu defnyddio yn y modd hwn, mae’r Wikimediwr hefyd wedi cynnal 20 o ddigwyddiadau cyhoeddus a dysgu dros 100 o bobl i olygu, ac maen nhw gyda’i gilydd wedi gwella miloedd o dudalennau. Mae cefnogaeth y Llyfrgell hefyd wedi bod yn allweddol i’r Wicipedia Cymraeg, gan arwain prosiect Wicipop a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ac a arweiniodd at greu cannoedd o erthyglau newydd a chwmni Recordiau Sain yn rhannu dros 7,000 o glipiau sain. Mae hefyd yn arwain y prosiect Wici-Iechyd dan nawdd Llywodraeth Cymru gyda’r nod o wella pynciau perthnasol i iechyd ar y Wicipedia Cymraeg. 

 

Man canfod gwybodaeth

 

Mae Wicipedia yn y Gymraeg a'r Saesneg yn un o'r prif fannau mae pobl yn mynd iddo i gael gwybodaeth. Mae gan y Wicipedia Cymraeg  fwy o erthyglau ar fenywod nag am ddynion, a hon yw’r wefan sy’n cael ei defnyddio fwyaf yn yr iaith Gymraeg, gyda chyfartaledd o tua 800,000 o dudalennau yn cael eu hagor bob mis a thua 130 o olygyddion cyson.  

 

Fel Wicipediwr Preswyl, mae Jason Evans wedi cynorthwyo i drefnu nifer o wahanol ddigwyddiadau i annog pobl i olygu Wicipedia, gan ddenu sylw'r cyfryngau, a chynorthwyo Wicipedia Cymraeg i ddod yn un o'r gwyddoniaduron Wiki mwyaf datblygedig a mwyaf ei faint mewn iaith leiafrifol. Cewch hyd i lawer mwy o wybodaeth am y cyfnod preswyl ar y dudalen gartref yma.

 

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Cyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus y Llyfrgell Genedlaethol: “Er budd Cymru fel cenedl, mae’n hollbwysig fod Wicipedia yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth am ein hanes a’n diwylliant, a bod gwybodaeth ar yr ystod ehangaf o bynciau ar gael ar y Wicipedia Cymraeg. Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ran allweddol yn y gwaith o roi mynediad i wybodaeth am Gymru a’i phobl, ac mae’r swydd hon yn dangos ein dyhead i gydweithio gydag unigolion a chyrff o fewn i Gymru a thu hwnt wrth gyflawni’r amcan hwn.”

 

Dywedodd Lucy Crompton-Reid, Prif Weithredwr Wikimedia UK: "Rydw i wrth fy modd bod y Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi gwneud y swydd hon yn barhaol, gan ddangos yr effaith enfawr mae Wikimedwyr Preswyl yn gallu ei gael mewn gwneud swfydliadau diwylliant a threftadaeth yn agored a chysylltu cynulleidfaoedd gyda’u casgliadau trwy Wikimedia. Mae ein partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi bod yn arloesol, ac edrychwn ymlaen i weld parhad yn llwyddiant y gwaith hwn gydag aelod staff parhaol yn canolbwyntio ar Wikimedia a gwybodaeth agored.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru