Wood yn llofnodi llythyr yn gwrthwynebu sylwadau Farage

15/04/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llofnodi llythyr agored yn herio honiadau a wnaed gan Nigel Farage am fewnfudwyr HIV positif yn y ddadl deledu dros bythefnos yn ôl. 

 

Mae Leanne Wood, arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon ac arweinydd y Blaid Werdd, Natalie Bennett, yn anghytuno gyda ffigyrau a ddefnyddiodd arweinydd UKIP yn ystod dadl yr arweinyddion ar y teledu ar ITV.

 

Ac y maent wedi galw ar Nigel Farage, i ymddiheuro am ei sylwadau dadleuol.

 

Yn ystod dadl yr arweinyddion ar y teledu ar Ebrill 2, honnodd Mr Farage: "Dyma ffaith …mae 7,000 diagnosis yn y wlad hon bob blwyddyn o bobl sydd yn HIV positif… mae 60% ohonynt heb fod a chenedligrwydd Prydeinig." Dywedodd ymhellach fod triniaeth yn costio hyd at £25,000 y flwyddyn am bob claf.

 

Yn dilyn y ddadl, cafodd ei chefnogi gan Ed Miliband a Nick Clegg am wrthwynebu sylwadau Arweinydd UKIP .

 

Trefnwyd y llythyr gan ACT UP London, grŵp o ymgyrchwyr HIV i wrthbrofi honiadau Nigel Farage fod mewnfudwyr HIV positif yn dod i Brydain am driniaeth am ddim, ar gost enfawr i’r GIG.

 

Yn ogystal â’r tri arweinydd, mae gwleidyddion amlwg eraill wedi llofnodi’r llythyr, ynghyd â llawer o arweinyddion crefyddol, meddygon a chynrychiolwyr o elusennau HIV, clinigau HIV, Colegau Brenhinol ac ymddiriedolaethau GIG.

 

Dyma ddywed y llythyr agored, "Yr ydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn pryderu’n ddirfawr ynghylch ymdrechion diweddar Nigel Farage i ledaenu camwybodaeth am HIV at ddibenion gwleidyddol. Yr ydym yn galw am barchu a chynnal hawliau pobl sy’n byw gyda HIV, ac am i driniaeth HIV gael ei eithrio o ddadlau gwleidyddol. Galwn ar i Mr Farage ymddiheuro am ei sylwadau oedd yn ffeithiol anghywir, ac yn gwarthnodi."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net