Arddangosfa amgen yn adlewyrchu treftadaeth Cymru

25/06/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae delweddau sfferig sy'n cyfleu safleoedd hanesyddol Cymru mewn ffordd mor unigryw i'w gweld am y tro cyntaf mewn arddangosfa newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. 

 

Y ffotograffydd 360º, Matt Wright, dynnodd y lluniau ar gyfer prosiect o’r enw ‘Creiriau’, a gefnogir gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

 

Mae’r ffotograffydd o Gaerdydd wedi teithio ar hyd a lled Cymru ar gyfer ‘Creiriau’, gan ddefnyddio delweddau manylder uwch i greu cerfluniau unigryw y mae’n eu galw’n ‘ffotosfferau’. Mae safleoedd o sawl cyfnod wedi ysbrydoli’r cerfluniau, o dirwedd ddiwydiannol Blaenafon i adfeilion castell canoloesol Castell y Bere yn Eryri, a siambr gladdu Neolithig Pentre Ifan.

 

Lansiwyd yr arddangosfa, sy’n cynnwys y sfferau a hanes eu creu, yn swyddogol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru heddiw (dydd Gwener, 25 Mehefin). Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cadw a Chanolfan Mileniwm Cymru.

 

Perspectif newydd

 

Wrth lansio’r arddangosfa, dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae prosiect Creiriau’n rhoi cyfle i ymwelwyr weld tirweddau amrywiol Cymru o bersbectif newydd a gwahanol.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr arddangosfa unigryw hon yn annog pobl o Gymru a thu hwnt i ymweld â’r henebion treftadaeth hyn er mwyn gweld a phrofi'r safleoedd diddorol, sy’n dal i ysbrydoli artistiaid a ffotograffwyr, drostynt eu hunain.”

 

Ysbrydoliaeth

 

Ychwanegodd y ffotograffydd, Matt: “Mae amrywiaeth eang o dirweddau hynod a threftadaeth gyfoethog Cymru wastad wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi’n greadigol. Ar ôl datblygu'r cyfrwng ffotosfferig yma, roeddwn i’n falch iawn o gael cyfle i weithio mewn safleoedd treftadaeth mor drawiadol yng Nghymru. Drwy’r prosiect hwn, a gefnogir gan Cadw, Cyngor Celfyddydau Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru ac Amgueddfa Cymru, bydd cynulleidfaoedd newydd yn gallu gweld fy ngwaith ar hyd a lled y wlad.”

 

Mae arddangosfa Creiriau’n para tan ddydd Sul, 23 Awst, ac mae mynediad am ddim. I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, ewch i adran Artist Preswyl ar ein wefan neu ewch i wefan Relics 360.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net