Wythnos i fynd tan ddyddiad cau y Fedal Ryddiaith a Gwobr Daniel Owen

Dim ond wythnos sydd i fynd tan y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

Rhagfyr 1af yw’r dyddiad hollbwysig, felly mae’n bryd mynd ati i ddarllen drwy’r gwaith am un tro olaf, pacio tri chopi a’u hanfon i swyddfa’r Eisteddfod dros y dyddiau nesaf.

Thema cyfrol Y Fedal Ryddiaith eleni yw Cysgodion, a beirniaid y gyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau yw Francesca Rhydderch, Lleucu Roberts a Gerwyn Wiliams.  Cyflwynir y Fedal a’r wobr ariannol o £750 gan Bwyllgor Cronfa Eisteddfod Genedlaethol Môn 1957.

 

Gwaith Bethan Gwanas, Tony Bianchi a Caryl Lewis fydd treulio misoedd y gaeaf yn darllen ac yn dadansoddi’r nofelau heb eu cyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 gair sy’n cyrraedd y swyddfa erbyn yr wythnos nesaf.  Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn derbyn Medal Goffa Daniel Owen a £5,000, gyda’r wobr ariannol yn rhoddedig gan Ann Clwyd er cof am ei phriod Owen Roberts, Niwbwrch.

 

Dyddiad cau

 

Dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae’n amser estyn am yr amlen, sicrhau bod eich manylion i gyd yn yr amlen dan sêl a’ch bod wedi cwblhau’r ffurflen gais a phob manylyn arall yn gywir.  Yna, ewch ati i anfon eich gwaith atom mewn da bryd er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd erbyn y dyddiad cau."

 

“Dyma gychwyn ar gyfnod prysur y dyddiadau cau, a bydd y dyddiadau cyfansoddi yn parhau tan 1 Ebrill, gyda’r dyddiad cau ar gyfer y cystadleuwyr llwyfan ar 1 Mai.  Gobeithio y bydd tomen o geisiadau yn ein cyrraedd ymhen yr wythnos ac ar bob un o’r dyddiadau cau eraill dros y misoedd nesaf. 

 

Ychwanegodd Elen Elis, “Bydd y system cofrestru ar-lein ar gyfer cystadlaethau llwyfan yn agor ddechrau’r flwyddyn.  Cafwyd ymateb arbennig i’r system yn ei flwyddyn gyntaf eleni, ac rwy’n gobeithio y bydd hyd yn oed yn rhagor yn mynd ati i gofrestru ar-lein ar gyfer y cystadlaethau llwyfan yn Eisteddfod Ynys Môn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymr