Wythnos o raglenni i ddathlu'r Glaniad ym Mhatagonia

27/07/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden

Ioan Doyle a Eric Jones yn dringo ym Mhatagonia

Bydd wythnos o raglenni arbennig yn cael eu darlledu ar S4C yr wythnos hon fel rhan gyfraniad y Sianel i ddathlu 150 mlynedd sefydlu’r wladfa ym Mhatagonia. 

 

Fe fydd o leiaf saith o raglenni yn Wythnos Patagonia ar gael i'w gwylio'n rhyngwladol, gan gynnwys y ffilm ddogfen newydd, Patagonia Eric Jones ac Ioan Doyle, sy'n dilyn dau ddringwr Cymreig o ddwy genhedlaeth ym mynyddoedd yr Andes ym Mhatagonia.

 

Y rhaglenni eraill ar gael yn rhyngwladol bydd ffilm Patagonia y cyfarwyddwr Marc Evans a'r dogfennau Cof Patagonia, Patagonia Huw Edwards, Patagonia '68 a Patagonia: Yno o Hyd.

 

Pen-blwydd y glaniad

 

Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, "Mae S4C wedi bod wrth galon y digwyddiadau i nodi pen-blwydd 150 oed glaniad y Cymry Cymraeg ym Mhatagonia. Mae hanes y gwladychwyr a'u disgynyddion wedi dal dychymyg pobl yng Nghymru a thu hwnt ers degawdau ac yn fwy allweddol na dim, wedi cynhyrchu teledu gafaelgar, difyr. Fe fydd ein pecyn eang o raglenni newydd ac archif yn adlewyrchu'r cyfoeth hynny o raglenni."

 

Fe fydd rhaglenni Newyddion S4C yn nodi glaniad tua 160 o Gymry yn llong y Mimosa ym Mhuerto de Madryn ddiwedd Gorffennaf 1865 gydag adroddiadau gan dîm newyddion BBC Cymru.

 

Mae'r gyfres gylchgrawn Heno hefyd yn nodi'r glaniad mewn cyfres o eitemau yng nghwmni Elin Fflur sydd wedi ymweld â'r Wladfa yn ddiweddar.

 

Ymysg yr atyniadau eraill bydd cyfle arall i weld y rhaglen ddogfen Patagonia Huw Edwards, sef golwg dreiddgar newyddiadurwr y BBC o hanes y Cymry yn y Wladfa. Fe fydd cyfle arall hefyd i weld yr actor Matthew Rhys, yn dilyn taith 500 milltir dros y paith yn O'r Môr i'r Mynydd: Dyddiadur Matthew Rhys.

 

stôr gyfoethog o raglenni

 

Mae'r wythnos yn cynnwys stôr gyfoethog o raglenni archif yn ymestyn dros chwe degawd. Yn eu plith mae ffilm Marc Evans, Patagonia, ffilm Gruff Rhys, Separado!, taith Twm Morys ac Iwan Llwyd i'r Wladfa, Eldorado, a rhaglenni archif BBC, gan gynnwys Patagonia '68 gyda'r diweddar Alun Williams. Cyfle hefyd i weld rhifynnau arbennig o Cefn Gwlad, Cyngerdd Sain De America o Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen 2015, y ddrama ddogfen yn adrodd hanes Ellen Davies, Poncho Mamgu, a'r rhaglen Y Tŷ Cymreig, yn ymweld â chartrefi yn y Wladfa.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net