Y Bwthyn yn dod i'r brig fel Llyfr y Flwyddyn

22/07/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai Y Bwthyn gan Caryl Lewis yw prif enillydd Cymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016.

Daeth Y Bwthyn i’r brig yn y categori Ffuglen eleni gan sicrhau cyfanswm o £4,000 i’r awdur yn ogystal â thlws arbennig wedi’i greu gan yr artist Angharad Pearce Jones. Cyflwynwyd y brif wobr i Caryl gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies. Roedd darllenwyr llengar Cymru yn gwbl gytûn â’r beirniaid eleni wrth i Caryl ennill Gwobr Barn y Bobl Golwg360 yn ogystal.

 

Mae Y Bwthyn, a gyhoeddir gan Y Lolfa, yn nofel gynnil, delynegol, a'r mynydd a'i dymhorau yn gymeriadau amlwg ynddi. Dyma’r eildro i Caryl Lewis ennill y teitl Llyfr y Flwyddyn: cipiodd y brif wobr yn 2005 gyda’i nofel boblogaidd Martha Jac a Sianco (Y Lolfa).

 

Enillydd Gwobr Farddoniaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth yw’r Prifardd Mererid Hopwood gyda’i chyfrol gyntaf o gerddi, Nes Draw (Gwasg Gomer). Dyma gyfrol gyflawn, gain gyda cherddi i’w trysori yn y teip glas. Y gyfrol fuddugol yng Ngwobr Ffeithiol Greadigol Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr (Y Lolfa) gan Gruffydd Aled Williams. Mae’r gyfrol hon, sy’n nodi chwechanmlwyddiant tebygol marw Owain Glyndŵr, yn ymdebygu i stori dditectif sy’n arwain y darllenydd ar daith i ymchwilio ei ddyddiau olaf, man ei farwolaeth a mannau posib ei gladdu. Derbyniodd enillwyr y categorïau wobr ariannol o £1,000 yr un.

 

Beirniaid y llyfrau Cymraeg eleni yw’r awdur arobryn Lleucu Roberts; y bardd a darlithydd Llion Pryderi Roberts, a chyflwynydd BBC Radio Cymru a Radio 1 Huw Stephens.

 

Golwg dreiddgar

 

Dywedodd Huw Stephens ar ran y panel beirniadu: “Doedd hi ddim yn hawdd penderfynu ar enillwyr y tri chategori, ond roedd hi'n bleser mawr cael darllen a rhannu meddyliau ar y llyfrau buddugol. Mae’r gyfrol fuddugol eleni yn cynnig golwg dreiddgar ar sefyllfa annisgwyl, mewn modd cywrain, cynnil a phendant. Roedd y tri ohonom yn teimlo bod crefft ddiymwad yr awdur yn llwyddo i gonsurio byd cyfoethog a chymhleth gerbron y darllenydd, a gwneud i’r astrus a’r heriol ymddangos mor rhyfeddol o rhwydd – campwaith yn wir.”