Y byd yn troi’n goch gwyn a gwyrdd

01/05/2020

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Os piciwch i mewn i’r cyfryngau cymdeithasol heddiw, mae’n anodd osgoi fflyd o bostiadau gan enwogion, a phobl a phlant o bob oed a yn gwisgo lliwiau’r Urdd ar Ddiwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd yr Urdd.

Bwriad y diwrnod yw codi arian ar gyfer Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ar gyfer pobl ifanc a merched mewn sefyllfaoedd bregus. A hithau ddim ond yn ganol bore mae tudalen JustGiving yr ymgyrch wedi cyrraedd bron i 80% o’r darged a chefnogaeth anhygoel gan gynnwys Elin Fflur, y newyddiadurwr Gut Harri, Tudur Phillips ac Anni Llyn a'r teulu ac arweinydd cyngor Caerdydd, Huw Thomas.  Mae’r cerddor Yws Gwynedd hefyd wedi cynnig ei gitâr wedi ei lliwio yn goch gwyn a gwyrdd gan ei blant i’r achos, a bydd yr Urdd yn lawnsio cystadleuaeth i’w hennill yn nes ymlaen heddiw.  

 

Mae gwaith Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ar gyfer pobl ifanc a menywod sy’n agored i niwed, yn bwysicach nag erioed. Mae'r elusen yn adrodd cynnydd yn nifer yr achosion o drais domestig, yn ogystal â phobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd, gyda sofa surfers yn gadael cartrefi ffrindiau a theulu oherwydd y mesurau llymach ar hyn o bryd. Mae angen help ar Llamau i gefnogi'r bobl ifanc, y menywod a'r plant sydd yn eu gofal yn ystod y cyfnod hwn – gyda nifer heb fynediad i ardd na llefydd i chwarae ac ymlacio. 

 

Rhannu lluniau

 

Gall pobl rannu eu lluniau lliwgar ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #UrddLlamau ac enwebu 5 person i wneud yr un peth. Mae modd cyfrannu trwy decstio URDD a’r cyfraniad e.e. URDD5 i gyfrannu £5, at 70085. Mae tudalen justgiving hefyd https://www.justgiving.com/cochgwynagwyrdd.