Y canoloesoedd yn dod yn fyw yng nghestyll Cymru dros Ŵyl y Banc

27/04/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd safleoedd hanesyddol Cymru yn dod yn fyw gyda golygfeydd, arogleuon a synau Cymru Ganoloesol dros benwythnos gŵyl banc Calan Mai.

O ail-greu brwydrau syfrdanol yn rhai o gestyll mwyaf y wlad i hanes fyw yn yr abatai Sistersaidd mwyaf cysegredig, mae rhywbeth at ddant pawb yn safleoedd Cadw dros y penwythnos hir, yn adloniant i'r teulu cyfan.

 

Ymysg yr uchafbwyntiau mae Penwythnos Canoloesol Castell Caerffili, ble bydd arddangosfeydd ymladd cleddyfau a saethyddiaeth, a hyd yn oed ymweliad gan y ddwy Ddraig Gymreig.

 

Yn y cyfamser, bydd ymwelwyr Castell Caernarfon yn mynd nôl mewn amser i groesawu Capten John Cooper — marchog Canoloesol a ymladdodd yn ffyrnig yn Ffrainc. Bydd angen i westeion helpu'r gweision a'r gwarchodfilwyr prysur wrth iddyn nhw baratoi i groesawu eu harwr yn ôl.

 

Ychydig i'r de, gall ymwelwyr Abaty Ystrad Fflur gael gwybod am fywyd mwy heddychlon y Brawd Thomas, a fydd yn datgelu'r cyfan am ei fywyd Sistersaidd diymhongar.

 

 

Cyfle i ymweld a safleoedd chwedlonol

 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: "2017 yw Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru, felly pa well ffordd i fwynhau penwythnos gŵyl y banc nag ymweld ag un o safleoedd mwyaf chwedlonol Cymru?

 

 

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd y rhaglen lawn dop o ddigwyddiadau i'r teulu sydd gan Cadw yn annog pobl leol a thwristiaid i grwydro henebion hudol Cymru dros benwythnos gŵyl banc Calan Mai."

 

Mae pobl sy'n ymweld â safleoedd Cadw'n cael eu hannog i rannu eu profiadau ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #ChwilioamChwedlau.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru