Y chwilio blynyddol am gigydd ifanc gorau Cymru yn cychwyn...

03/11/2014

Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’r chwilio blynyddol i ddod o hyd i’r cigydd ifanc gorau yng Nghymru wedi dechrau, mewn cystadleuaeth allai agor drysau llwyddiant rhyngwladol.

Bydd Cystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru 2014 yn dod â chigyddion mwyaf dawnus y wlad at ei gilydd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr, lle y rhoddir cyfle iddynt arddangos eu gwybodaeth, sgiliau cyllell a chyflwyno o flaen cynulleidfa frwd yn y Neuadd Carcas.

Trefnir y gystadleuaeth gan y darparwyr hyfforddiant arobryn Cambrian Training Company, yn y Trallwng, ac fe’i cyd-noddir gan Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales a busnes cig WMO o’r Trallwng.

Mae gan gigyddion tan 10 Tachwedd i gynnig eu henwau, ac mae’n rhaid iddynt fod yn 23 neu iau ar 1 Ionawr ac yn gweithio yng Nghymru. Rhaid cynnwys esboniad ysgrifenedig gyda’r ffurflen gais, heb fod yn fwy na 250 o eiriau gyda ffotograffau, ar pam mae ychwanegu gwerth i’w dewis o gynhyrchion cig o Gymru gyda’u sgiliau cigyddol yn bwysig i’r cigydd ifanc, ac y bydd yn denu cwsmeriaid hen a newydd.

O blith y cynigion, dewisir y pedwar gorau a’u her fydd cigydda brisged o Eidion o Gymru, ysgwydd o borc Cymreig, cefnddryll llawn o Gig Oen Cymreig gyda’r frest a chyw iâr Cefn Llan cyfan yn ddarnau o’u dewis sy’n ychwanegu gwerth a gwerthadwyedd. Bydd y cystadleuwyr yn cael y cyfle i ennill teitl mawreddog, ynghyd â thlysau a gwobrau ariannol.

Bydd panel o feirniaid profiadol yn chwilio am syniadau creadigol, technegau torri ac arddangos, gwerth ychwanegol, diogelwch bwyd a hylendid personol, defnyddio cymaint o’r carcas â phosib a chynnwys sgiliau.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr y Cambrian Training Company Arwyn Watkins: “Bob blwyddyn, rydyn ni’n dod o hyd i dalent newydd yn y gystadleuaeth hon wrth i gigyddion ifanc godi’r bar gyda’u sgiliau uchel, sy’n helpu hyrwyddo cigyddiaeth yn yrfa gyffrous a llawn boddhad.

“Ein nod yn y pendraw yw datblygu sgiliau safon byd yng Nghymru fel y gall ein cigyddion ifanc gystadlu gyda’r gorau ar lefel ryngwladol.”

Aeth enillydd y llynedd, Matthew Edwards, 23, sy’n gweithio i S. A. Vaughan Family Butchers, Penyffordd, ger Caer, ymlaen i gystadlu dros Brydain mewn cystadleuaeth sgiliau Ewropeaidd yn y Swistir ym mis Medi.

Dechreuodd ei daith i gystadlu’n rhyngwladol yng nghystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru ac aeth ymlaen i ennill ei le yn nhîm Prydain ar ôl dod yn ail yng nghystadleuaeth Cigydd Ifanc Gorau y Ffederasiwn Cenedlaethol Masnachwyr Cig a Bwyd yn yr NEC, Birmingham.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â Katy Godsell, Rheolydd Marchnata’r Cambrian Training Company ar: Ffôn: 01938 555893 e-bost: katy@cambriantraining.com neu Duncan Foulkes, ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus, ar 01686 650818. Gallwch gynnig hefyd trwy lawr lwytho’r ffurflen gais yma.

Ffynnonell:  Fforch-i-Fforc

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net