Y cyffro'n cynyddu at ymweliad taith seiclo Prydain i Sîr Gâr

31/08/2018

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond diwrnod i fynd hyd nes i Grand Depart Taith Prydain ddechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre ger Llanelli mae'r cyffro yn rasio drwy'r sir.

Mae cymunedau lleol wedi mynd i ysbryd y digwyddiad i ddathlu bod y ras seiclo broffesiynol fwyaf yn dod i Sir Gaerfyrddin ar 2 Medi am y tro cyntaf drwy addurno eu pentrefi â baneri a threfnu diwrnod o weithgareddau ar gyfer yr holl deulu.

 

Disgwylir i wylwyr ddod o bell ac agos i ddilyn y beicwyr byd enwog sy'n cynnwys enillydd y Tour de France Geraint Thomas a'i gyfaill ar dîm Sky, Chris Froome.

 

Bydd nifer o fannau gwylio delfrydol ledled y sir sy'n cynnwys Parc gwledig Pen-bre, Caerfyrddin a Llanymddyfri. Mae Pen-bre yn cynnal 'gŵyl feicio' a fydd yn dechrau ddydd Sadwrn 1 Medi.

 

Yna cynhelir gweithgareddau beicio drwy gydol y penwythnos ar gyfer pob oedran gan roi cyfle i bawb i ymuno yn y gweithgaredd celf tir gyda cherddoriaeth fyw gyda'r nos ar y llwyfan. Ceir 'Gwair Geraint' ym Mharc Gwledig Pen-bre sy'n lle delfrydol i wylio'r ras yn teithio drwy'r sir ar y sgrin fawr.

 

Neuadd y Sir

 

Bydd Neuadd y Sir Caerfyrddin yn fan allweddol arall i wylwyr gyda digon o gyfleoedd i gael hun-lun gyda'r beic mawr gwyrdd. Bydd Radio Sir Gâr yn darlledu'n fyw o Neuadd y Sir ynghyd â gweithgareddau megis golff gwallgof, paentio wynebau, a theithiau o gwmpas Castell Caerfyrddin.

 

Ni fydd taliadau parcio yn unrhyw un o feysydd parcio Cyngor Sir Caerfyrddin sydd ar lwybr Taith Prydain, ac eithrio Neuadd y Sir oherwydd bydd yn cael ei ddefnyddio fel man gwylio.

 

Mae Llanymddyfri yn cynnal diwrnod hwyl i'r teulu sy'n cynnwys gweithgareddau diogelwch ar y ffyrdd a diogelwch beicio, stondinau cyffredinol yn Sgwâr y Farchnad, cystadlaethau beic, perfformiadau gan gorau a bandiau. Bydd cystadleuaeth i blant am y beic sydd wedi'i beintio a’i addurno orau ac arddangosfa o hen feiciau. 

 

Mae cymunedau Cydweli, Llanarthne, Ffair-fach a Bethlehem wedi paratoi digwyddiadau ar gyfer Taith Prydain ac mae manylion y digwyddiadau hyn ar wefan Darganfod Sir Gâr.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae'n gyfnod cyffrous iawn i Sir Gaerfyrddin wrth i ni groesawu Taith Prydain am y tro cyntaf. Mae wedi bod yn wych gweld grwpiau a chymunedau lleol yn dod at ei gilydd ac yn paratoi i roi croeso cynnes."