Y Fari Lwyd yn diddanu pobl Aberteifi

28/01/2019

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd rhai o siopwyr a busnesau tref Aberteifi syndod brynhawn Gwener diwethaf wrth weld criw niferus a swnllyd yn tywys Y Fari Lwyd ar hyd y Stryd Fawr i ddathlu’r flwyddyn newydd.

Cafodd y digwyddiad sy’n parhau yn draddodiad ers canrifoedd ei drefnu gan Cered: Menter Iaith Ceredigion.

 

Mae’r Fari Lwyd yn arferiad Cymreig sydd yn digwydd fel arfer o gwmpas y Nadolig, y Flwyddyn Newydd a’r Hên Galan ble fydd penglog ceffyl wedi ei addurno gyda rhubanau a chlychau yn cael ei dywys o ddrws i ddrws mewn gwledd o gerddoriaeth a thynnu coes. Erbyn canol yr 20fed Ganrif roedd yr arferiad bron a diflannu’n llwyr ond dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer o ardaloedd wedi penderfynu mynd ati i’w ailgyflwyno.

 

Fe gychwynnodd y daith yng Nghastell Aberteifi am hanner dydd cyn mynd ar hyd y Stryd Fawr i siop Awen Teifi a Neuadd y Dref cyn gorffen yng nghaffi Crwst. Ar hyd y daith roedd disgyblion Ysgol Gynradd Aberteifi yn barod i ymateb i’r Fari mewn cân. Roedd Criw’r Fari yn cynnwys rhai o gerddorion adnabyddus yr ardal fel Wyn Jones, Gwyn Morris, Delyth Wyn a Jonathan Rees a deg o ddysgwyr Cymraeg i Oedolion brwdfrydig a gydlynwyd gan Philippa Gibson. Fe baratowyd sgript y daith gan Carol Byrne Jones.

 

Blwyddyn nesaf

 

Mae’n fwriad gan Cered a’r rheiny a gymerodd rhan i gynnal digwyddiad tebyg blwyddyn nesaf er mwyn adeiladu ar lwyddiant yr arbrawf yma gan obeithio bydd y tywydd yn fwy ffafriol.