Y Gentle Good yn rhyddhau sengl i gyd-fynd gyda ymgyrch RSPB Cymru

Mae Bubblewrap Collective ac RSPB Cymru wedi cyhoeddi bod The Gentle Good neu Gareth Bonello yn rhyddhau sengl newydd sbon yn dwyn y teitl 'Adfywio' ddydd Gwener yma i nodi lansio ei ymgyrch newydd Revive Our World, ymgyrch sy'n gwthio am dargedau wedi'u rhwymo'n gyfreithiol i adfer byd natur erbyn 2030 ac am adferiad gwyrdd led-led Prydain wedi'r pandemig.

Mae'r trac yn cael ei rhyddhau ynghyd â dadorchuddiad o gerflun enfawr o'r Barcud Coch fydd tu allan i Gastell Caerdydd. Bydd y cerflun, sydd wedi'i wneud o ddeunyddiau eco-gyfeillgar, yn cynrhychiolu adfywiad anhygoel un o adar fwyaf nodedig Cymru.

 

Dywedodd y canwr-gyfansoddwr Gareth Bonello: “Mae natur wedi bod yn rhan hanfodol o'm mywyd erioed. Dechreuais wirfoddoli gyda'r RSPB pan oeddwn yn 14 oed, yna es ymlaen i astudio Sŵoleg yn y brifysgol. Gweithiais yn am gyfnod fel adaregydd proffesiynol ac mae natur bob amser wedi bod yn ysbrydoliaeth imi fel cyfansoddwr."

 

“Mae’r gân yn benthyg adar cyfriniol y dduwies Geltaidd Rhiannon, adar sy’n gallu canu pobl i gysgu ac adfywio’r meirw. Doeddwn i ddim eisiau cuddio'r ffaith ein bod ni yng nghanol argyfwng hinsawdd, a bod yr amser hwnnw'n araf dod i ben i drawsnewid y difrod rydyn ni wedi'i greu. Rhaid inni ddod o hyd i ffordd o fod yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd ac mae'r gân yn pwysleisio'r cyfrifoldeb hwnnw.

 

Angerddol

 

Ychwanegodd Gareth Bonello, "Rwy'n angerddol am natur a chadwraeth ac roeddwn i'n gyffyrddus iawn yn ysgrifennu Adfywio. Daeth y fersiwn Gymraeg yn gyntaf ond rwy'n hapus iawn bod y geiriau Saesneg yn cyd-fynd cystal â'r alaw. Oherwydd rheolau cloi i lawr a'r pandemig parhaus, recordiais y gân gyfan gartref, a oedd yn eithaf heriol ond rhoddodd amser i mi ddysgu llawer hefyd. "

 

Bydd Adfywio / Revival ar gael ar bob platfform ddigidol ddydd Gwener yma. Darganfyddwch fwy am ymgyrch Revive Our World RSPB Cymru yma.