Y Gogledd ymhlith rhanbarthau gorau'r byd i'w hymweld

25/10/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd llyfrau teithio Lonely Planet heddiw fod y Gogledd ymhlith rhestr deg ucha’r byd o ran rhanbarthau sydd werth eu hymweld yn 2017.

Mae’r Gogledd sydd wedi dod yn bedwerydd yn y rhestr o ranbarthau led-led y byd yn cael ei adnabod fel maes chwarae i’r rhai sy’n hoffi antur, yn hafan i’r rhai sy’n hoffi bwyd, yn guddfan i’r rhai sy’n hoffi gwylio’r sêr ac yn drysorfa i’r rhai sydd ar drywydd treftadaeth.

 

Mae Cymru wedi torri record dros y ddwy flynedd ddiwethaf o safbwynt ei ffigurau. Roedd nifer yr ymwelwyr yn fwy na 10 miliwn am y tro cyntaf yn 2014 ac yn 2015 roedd gwariant gan bobl o adref a phobl o dramor yn fwy nag erioed o’r blaen. Mae Cymru’n edrych ymlaen at gynnal y perfformiad hwn yn enwedig gyda’r proffil uchel a ddaeth yn sgil llwyddiant digwyddiadau megis Euro 2016 ac ymgyrch farchnata’r Flwyddyn Antur yn 2016.

 

Pluen yn het

 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: “Mae hwn yn newyddion ardderchog i Gymru wrth i’n Blwyddyn Antur ddirwyn i ben. Mae’n cael ei rhestru fel un o’r rhanbarthau gorau yn y byd gan Lonely Planet, sy’n gylchgrawn uchel ei barch ac sydd wedi’i sefydlu ers tro, wir yn bluen yn het y Gogledd.

“Mae nifer yn dod am y tro cyntaf ac unwaith y maent yma yng Nghymru maent yn profi’r croeso cynnes, y diwylliant a hanes yr ardal.”

 

Haeddiannol

 

Dywedodd Tom Hall, Cyfarwyddwr Golygyddol Lonely Planet, “Rydym wedi cynnwys Gogledd Cymru ar restr y deg rhanbarth uchaf eleni am ei bod yn haeddu cael ei chydnabod ar y llwyfan byd-eang. Mae’n ardal odidog sy’n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i ddiddanu teithwyr. Mae Gogledd Cymru wedi dod yn gyrchfan i  bobl ddylanwadol sy’n ymddiddori mewn bwyd felly does dim gwahaniaeth beth sy’n mynd â bryd yr ymwelwyr, unwaith y byddant yn barod am fwyd, mae digon o ddanteithion ar eu cyfer. Mae’r Gogledd yn drysorfa a dylai’r rhanbarth fod ar radar pob teithiwr.”

 

Y Ddraig wedi cyrraedd Llundain 

 

I nodi’r achlysur hwn, mae draig anferth sydd wedi bod yn teithio o amgylch cestyll Cymru ers iddi adael Castell Caerffili ym mis Mawrth wedi cyrraedd Llundain heddiw. Mae i’w gweld yn agos at Eglwys Gadeiriol St Paul’s.  

Mae’r ddraig yn mesur 4 metr o hyd a’i lled yn 2 fetr ac mae ganddi dafolau du a choch tebyg i ymlusgiaid. Mae mwg yn dod allan o’i ffroenau ac mae ganddi grafanc sy’n ymestyn allan a hwnnw’n dal sylw’r sawl sy’n pasio. 

 

Dyma’r rhestr y deg uchaf:  

  1. Choquequirao, Periw
  2. Taranaki, Seland Newydd
  3. Ynysoedd yr Azores, Portiwgal
  4. Gogledd Cymru
  5. De Awstralia
  6. Aysén, Chile
  7. The Tuamotus, Polynesia Ffrengig
  8. Arfordir Georgia, Unol Daleithau
  9. Perak, Malaysia
  10. The Skellig Ring, Iwerddon