Cronfa i adfywio canol tref Caernarfon

23/09/2016

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cronfa fenthyciadau gwerth £700,000 i helpu busnesau wedi dechrau’r broses o adnewyddu canol tref un o drefi mwyaf hanesyddol Cymru.

Dywedodd Eleri Lloyd-Jones, Prif Swyddog Age Cymru Gwynedd a Mon: “Rydym yn falch iawn o fod wedi gallu derbyn cefnogaeth Cyngor Gwynedd drwy’r Gronfa Benthyciadau Canol Dref Caernarfon i helpu gyda pryniant ac uwchraddio ein adeilad yn Stryd y Llyn. Mewn cyfnod lle bo arian cyhoeddus yn llawer fwy prin, mae argaeledd mentrau benthyciadau fel hyn yn gymorth garw i fusnesau bach lleol.”

 

Y mae’r gronfa yn cael ei redeg ar cyd gan Cyngor Gwynedd a'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, gyda’r amcan o adfywio canol tref Caernarfon ac mae Cyngor Gwynedd yn annog mwy o fusnesau i gymryd y cyfle.  

 

Dywedodd  y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd: “Mae’n wych gweld fod perchnogion adeiladau yn yr ardal yn gwneud y mwyaf o’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael i wella cyflwr eiddo yng nghanol y dref. Fel Cyngor, rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid dros y blynyddoedd i sicrhau adfywiad yn yr ardal, ac mae’r benthyciadau sydd ar gael yn sicr yn cynnig cyfle gwych i fusnesau a phreswylwyr i adnewyddu adeiladau yn ardal canol tref Caernarfon.’

 

Annog

 

Ychwanegodd Mandy Williams-Davies, “Byddem yn annog unrhyw un sy’n meddwl eu bod yn gymwys i gysylltu gyda thîm cefnogi busnes y Cyngor, bydd swyddogion yn gallu eich cynghori am y gronfa.”

 

Mae’r Gronfa Canol Dref Caernarfon yn fenthyciad ddi-log ar gael i perchnogion eiddo yng nghanol dref Caernarfon i gwblhau gwelliannau neu gwneud defnydd o eiddo gwag.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru