Y gwrthbleidiau yn unedig dros roi y Gymraeg yn ganolog yn y mesur cynllunio

06/02/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Y Gymraeg yn ystyriaeth yn y broses gynllunio

Mae ymgais Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i fagu momentwm er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn ganolog yn y mesur cynllunio yn dwyn ffrwyth wrth i’r gwrthbleidiau wneud datganiad ar y cyd heddiw yn galw ar y Gymraeg i fod yn ganolog yn y mesur.

 

Mae'r datganiad barn, sydd wedi ei gyflwyno gan yr Aelodau Cynulliad Russell George, Llŷr Huws Gruffydd a William Powell, yn galw am nifer o newidiadau i'r mesur megis gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol yn y system gynllunio a seilio targedau tai ar anghenion lleol.

 

Dywedodd Russell George, Aelod Cynulliad Sir Drefaldwyn:  “Mae Llŷr Huws Gruffydd, William Powell a minnau wedi cyflwyno datganiad barn ar y cyd yn galw am gryfhau statws y Gymraeg yn y Bil Cynllunio. Rydym yn gweld fod gan y Llywodraeth gyfle euraidd i ymgorffori'r Gymraeg yn y system gynllunio drwy roi grym i gynghorwyr lleol dderbyn neu wrthod cais cynllunio ar sail yr effaith ar y Gymraeg, a sefydlu system statudol o gynnal asesiadau effaith ar y Gymraeg ar gyfer datblygiadau sylweddol.”  

 

Yn ogystal â datganiad barn trawsbleidiol mae nifer o arweinwyr cynghorau sir o bob rhan o Gymru wedi arwyddo llythyr at Carl Sargeant i'r un perwyl.  

 

Daw'r galwadau wedi i bwyllgor amgylchedd y Cynulliad argymell i'r Llywodraeth wneud nifer o welliannau i'r Bil er mwyn cryfhau cyflwr y Gymraeg ar lefel gymunedol. 

 

Wrth groesawu'r datganiad barn dywedodd Tamsin Davies ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  "Mae'r pwysau'n cynyddu ar y Gweinidog i weithredu. Rydyn ni'n falch iawn bod nifer fawr o Aelodau Cynulliad bellach yn cefnogi'r newidiadau sylfaenol rydyn ni'n galw amdanyn nhw o ran newid targedau tai, rhoi statws i'r Gymraeg a chreu cyfundrefn o asesiadau effaith iaith."  

 

Bydd y mesur Cynllunio yn cael ei drafod ar lawr y Cynulliad Ddydd Mawrth nesaf, 10fed Chwefror.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net