Y Gymraeg a Lidl UK - Ymateb Comisiynydd y Gymraeg.

11/11/2014

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyswllt rhwng swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a phencadlys Lidl dros y Sul, a chynhadledd ffôn rhwng y Comisiynydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Lidl UK prynhawn Llun, mae Lidl wedi cyhoeddi heddiw (dydd Mawrth) eu bod yn llwyr barchu hawl eu staff i siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid ac ymysg ei gilydd.

 

Bydd Lidl UK hefyd yn diweddaru eu llawlyfr staff yng Nghymru i wneud yn siŵr bod pawb yn ymwybodol o hawliau ieithyddol cwsmeriaid a staff o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

 

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: “Rwy’n falch bod Lidl wedi ymateb i fy llythyr ac wedi gwneud datganiad polisi clir sy'n dileu unrhyw amwysedd ynghylch defnydd o’r Gymraeg yn eu siopau. Mae’r cwmni wedi cadarnhau eu bod yn ystyried y Gymraeg fel sgil yn y gweithle.”

 

Mae’r llythyrau rhwng Comisiynydd y Gymraeg a Lidl UK isod.

 

1 - Llythyr Cymraeg oddi wrth Comisiynydd y Gymraeg

 

2 - Llythyr Saesneg oddi wrth Comisiynydd y Gymraeg

 

3 - Llythyr Saesneg oddi wrth Lidl UK

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net