Y Llywodraeth 'yn colli cyfle' i beidio dysgu hanes Cymru fel rhan o'r cwricwlwm

15/01/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi mynegi eu siom o ddeall bod y Llywodraeth wedi gwrthod un o argymhellion y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ynglŷn â dysgu hanes Cymru fel rhan o’r Cwricwlwm newydd.

Dywedodd Wyn Thomas ar ran y mudiad, "Mae Dyfodol i'r Iaith yn gresynu fod Llywodraeth Cymru wedi gwrthod argymhelliad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i ddysgu corff cyffredin o wybodaeth i holl ddisgyblion Cymru sydd yn astudio hanes. Collwyd cyfle di-gost i danlinellu lle creiddiol yr iaith Gymraeg yn hanes Cymru.

 

Ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg

 

Ychwanegodd Wyn Thomas, “Yn ei dro, wrth gwrs, byddai sicrhau ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg wedi bod yn gyfraniad pwysig tuag at nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050"

 

Ydych chi'n cytuno y dylai hanes Cymru gael ei ddysgu fel rhan o'r cwricwlwm newydd? Mae academyddion yn dadlau fod hanes Cymru yn rhan bwysig o hunaniaeth pob unigolyn sy'n byw yng Nghymru. Ydych chi'n credu hynny? Pleidleisiwch yma 

 

Ydych chi'n cytuno gyda dysgu hanes Cymru yn y cwricwlwm?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)