Y Orsedd yn llawn ar gyfer Seremoni'r Cadeirio eleni

Mae awdurdodau'r Briwyl wedi cyhoeddi bod Gorsedd y Beirdd ar gyfer Seremoni'r Cadeirio yn Eisteddfod Sir Conwy eleni bellach yn llawn.

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau'r Orsedd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod yn golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.

 

Mae aelodau’n cofrestru ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau’r Orsedd yn yr Eisteddfod bob blwyddyn, ac yn ôl yr Arwyddfardd, Dyfrig ab Ifor, mae’r ymateb eleni wedi bod yn ardderchog, a dywed, “Seremoni’r Cadeirio sydd fwyaf poblogaidd bob tro, ond mae nifer yr aelodau sydd wedi datgan eu hawydd i fod yn rhan o’r Orsedd eleni eto yn arbennig iawn.  Dyma’r trydydd tro yn olynol i hyn ddigwydd, ac mae’n amlwg felly fod cymryd rhan yn y seremoni’n dod yn fwy fwy poblogaidd, sydd wrth gwrs i’w groesawu’n arw.

 

“Ond, mae hyn yn golygu bod nifer sydd heb gysylltu eto am fod yn siomedig, ac felly mae’r neges yn glir, rhaid cofrestru’n gynharach y flwyddyn nesaf er mwyn cael lle yn y Cadeirio.  Ac mae’r un peth yn wir am y seremonïau eraill, gyda’r Coroni hefyd yn prysur lenwi, felly os nad ydych chi am golli’r cyfle yma hefyd, ewch ati i gofrestru’n syth.

 

Gobaith teilyngdod

 

Ychwanegodd Dyfrig ab Ifor, “Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at Eisteddfod Sir Conwy, ac yn gobeithio y gwelwn deilyngdod ym mhob un o’r prif seremonïau, a bydd modd i’r Orsedd gyd-ddathlu llwyddiant gyda phawb o lwyfan llawn y Pafiliwn ar Faes y Brifwyl!”