Y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyflwyno mesurau llymach i daclo'r Feirws

24/03/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi gofyn i'r cyhoedd aros adref os nad raid iddynt deithio, wrth i Lywodraeth Cymru gyflwyno mesurau llymach i daclo lledeaniad Feirws Corona.

Dywedodd Mark Drakeford, Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi gofyn i bawb yng Nghymru wneud newidiadau i'r ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau. Rydyn ni wedi gofyn i chi aros gartref. Rydyn ni wedi gofyn i chi weithio o gartref os allwch chi, a pheidio â theithio oni bai fod hynny yn gwbl angenrheidiol."

"Rydyn ni wedi gwneud hyn er mwyn arafu lledaeniad coronafeirws yng Nghymru. I achub bywydau ac i warchod ein Gwasanaeth Iechyd. 

Ond nawr mae'n rhaid i ni gyflwyno mwy o fesurau sy'n llymach fyth.
O nawr ymlaen, bydd pob un o siopau'r stryd fawr ar gau, ac eithrio'r rhai sy'n gwerthu bwyd, fferyllfeydd, banciau a swyddfeydd post.

 

"Bydd gwasanaethau iechyd lleol, gan gynnwys eich meddyg teulu, yn parhau i fod ar agor.
Ni ddylai digwyddiadau cymdeithasol, gan gynnwys priodasau, gwasanaethau bedydd a seremonïau eraill, yn ogystal â chyfarfodydd o fwy na dau o bobl yn gyhoeddus, ddigwydd o gwbl. Bydd angladdau yn parhau i gael eu cynnal ond dim ond gyda'r teulu agosaf yn bresennol."

 

"Rydyn ni'n gofyn i bawb aros gartref - plîs peidiwch â mynd allan dim ond unwaith y dydd i siopa am fwyd sylfaenol os oes raid i chi, ac i ymarfer yn agos at eich cartref."

 

Gweithio o gartref

 

"Dylai pawb weithio o gartref nawr hefyd, os allwch chi.

 

Nawr mae'r rhain yn newidiadau mawr iawn i ni i gyd. Rydyn ni'n eu gwneud nhw oherwydd y cyflymder y mae'r feirws yn parhau i ledaenu.

Plîs helpwch ni i'ch gwarchod chi ac achub bywydau. Gyda'n gilydd, fe allwn ni wneud hyn."

 

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi y bydd meysydd carafanau, gwestai a safleoedd twristiaeth ynghyd a'r parciau cenedlaethol yn cau o heddiw ymlaen.  Daeth pwysau ar Lywodraeth Cymru i weithredu pan welwyd miloedd o bobl yn manteisio ar y tywydd braf dros y penwythnos i ddringo'r Wyddfa a Phen y Fan.