Ffordd Pen Llech yn Harlech yw'r stryd serthaf yn y byd

16/07/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae trigolion Harlech yng Ngwynedd yn dathlu ar ôl i swyddogion y Guinness Book of Records gyhoeddi mai Ffordd Pen Llech yn y dref yw’r stryd serthaf yn y byd.

“Y stryd (ffordd) serthaf yw Ffordd Pen Llech yn Harlech, Cymru, y DU, gyda graddiant o 1:2.67 (37.45% o ymestyn dros esgyniad) fel y’i dilyswyd ar 6 Mehefin 2019”

 

Graddiant o 35% sydd gan ddeiliad blaenorol y record sef Baldwin Street, Dunedin, Seland Newydd. 

 

Mae trigolion Harlech ar ben eu digon. “Mae wedi bod yn daith faith a rhyfedd”, meddai Gwyn Headley a  fu’n arwain y cais, wrth ymateb i’r newyddion. 

 

Gyda chymorth a brwdfrydedd hynod werthfawr Sarah Badham,  sy’n rhedeg tudalen we Grŵp Cymuned Harlech a thudalen Facebook Ffordd Pen Llech, a chyngor hollol hanfodol y syrfëwr Myrddyn Philips, lluniodd trigolion Harlech becyn di-ffael er mwyn ennill y cais.

 

Dywedodd Craig Glenday, Prif Olygydd Recordiau Byd Guinness: “Mae’r gymuned leol yn Harlech wedi dangos penderfyniad diwyro yn eu cais i ennill y teitl i Ffordd Pen Llech. Mi wyddom y bu nifer yn disgwyl ers tro byd, ac yr wyf yn falch o weld fod y canlyniad wedi llonni calonnau’r trigolion. Rwy’n gobeithio y bydd Harlech yn mwynhau’r dathliadau ac y bydd y teitl newydd yn denu llawer o bobl i’r dref hyfryd hon, iddyn nhw gael profiad o stryd serthaf y byd drostynt eu hunain!”

 

Meini prawf

 

“Roedd hi’n llawer anos nac yr oedden ni’n tybio,” meddai Mr Headley. “Roedd Recordiau Byd Guinness yn ddeddfol o benodol o ran y meini prawf oedd yn angenrheidiol er mwyn i’r stryd fod yn gymwys i’w galw yn serthaf y byd, ac er ein bod yn ffyddiog y buasem yn ateb neu’n gwneud yn well na naw ohonynt, yr oedden ni braidd yn bryderus am y degfed.”