Ydio'n syniad da i atgyfodi papur newydd Y Cymro?

29/11/2017

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth y newyddion yr wythnos hon fod papur newydd Y Cymro yn cael ei atgyfodi ym mis Mawrth 2019 ar ôl derbyn nawdd i ail ddechrau. Ydych chi'n credu ei bod yn syniad da i ail ddechrau papur newydd Y Cymro? Oes yna dal le i'r papur newydd a gafodd ei sefydlu'n wreiddiol ym 1932 mewn oes dechnolegol?

Bydd Y Cymro yn ôl ar ei newydd wedd wedi i Gyngor Llyfrau Cymru gytuno i gefnogi cais Cyfeillion Y Cymro. Mae grant o £13,500 ar gyfer gweddill y flwyddyn ariannol 2017/18 er mwyn cynorthwyo cyhoeddi Y Cymro.

 

Meddai Lyn Ebenezer, Cadeirydd Cyfeillion y Cymro: “Mae hyn nawr yn rhoi llwyfan i ni weiddi: mae Y Cymro ar ei ffordd yn ôl, ar ei newydd wedd, ar amser pan mae Cymry Cymraeg angen llais cryf, newyddiaduraeth ac ysgrifennu ffraeth a phlatfform i rannu syniadau.”

 

“Yn ystod amser o newidiadau mawr, gyda thoriadau gwariant, Brexit a chwestiynau  di-ri ynglŷn ag ein cymunedau a’n hiaith, mae’n hollbwysig bod gennym ni fel cenedl blatfform fel Y Cymro i rannu barn yn ein hiaith ein hunain.”

 

“Rydym ni yn ddiolchgar tu hwnt am gefnogaeth y Cyngor Llyfrau. Gyda’u cefnogaeth nhw mi allwn ni nawr fynd allan i hyrwyddo ac adeiladu cefnogaeth. Os ydych am weld papur newydd yn y Gymraeg yn llwyddo dewch i’n cefnogi ni ar ein tudalen facebook.”

 

Mi fydd Y Cymro am ddenu staff newydd i’r flwyddyn newydd ac yn chwilio am ysgrifenwyr i gefnogi a bod yn rhan o’r fenter hollbwysig hon.

 

Cefnogi

 

Mae yna groeso mawr i unrhywun sydd eisiau cefnogi i gysylltu ar twitter @CyfeillionCymro.

Bydd y papur yn gobeithio ail-lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi cyn cyhoeddi yn fisol, ac yn parhau dan nawdd o £18,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 gan Gyngor Llyfrau Cymru.

 

Meddai Pennaeth Adran Grantiau’r Cyngor Llyfrau Cymru Arwel Jones : “Mae Panel Grantiau Cymraeg wedi penderfynu trosglwyddo'r grant a neilltuwyd ar gyfer cyhoeddi'r Cymro dan oruchwyliaeth Grŵp Tindle i'r perchnogion newydd Cyfeillion y Cymro am weddill cyfnod y tendr presennol, sef diwedd Mawrth 2019.”

 

Er mwyn trefnu cyfweliad cysylltwch gyda Cydlynydd Cyfeillion Y Cymro Wyn Williams ar 07964 684 820 neu drwy ebost cyfcym@dailingual.org .

 

 

Ydych chi’n credu ei bod yn syniad da i atgyfodi’r Cymro? Mae cyfle i chi bleidleisio isod:

 

Ydio'n syniad da i atgyfodi papur newydd Y Cymro?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)