Ydych chi'n cytuno gyda chytundeb newydd talu-wrth-wylio y Pro14?

07/03/2018

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi ei bod wedi methu â sicrhau cytundeb ar gyfer darlledu gemau byw o gystadleuaeth y Pro14 dros y ddwy flynedd nesaf, wrth i'r hawliau fynd i gwmni talu-wrth-wylio

Mae trefnwyr y gystadleuaeth wedi rhoi'r hawliau darlledu i wasanaeth talu-wrth-wylio Premier Sports. 

 

Fodd bynnag, mae trafodaethau yn parhau gyda chytundeb i werthu hawliau darlledu yn y Gymraeg. 

 

Mewn datganiad gan y BBC Cymru: "Rydym yn falch o'n record o ddarlledu o gemau byw y Pro14 ar deledu, radio ac arlein."

 

Siomedig

 

"Fe wnaethom gynyddu yn sylweddol ein cynnig ariannol er mwyn ceisio sicrhau'r hawl i ddarlledu, fyddai wedi golygu teledu di-dâl i gannoedd o filoedd o wylwyr yng Nghymru a'r DU."

 

"Mae cannoedd o filoedd o gefnogwyr wedi mwynhau'r ddarpariaeth rygbi ar y BBC ers nifer o flynyddoedd, ac rydym yn gwybod y byddant yn hynod o siomedig efo'r cyhoeddiad hwn."

 

Ydych hi’n cytuno i drosglwyddo gemau byw y Pro14 i wwasanaeth talu-wrth-wylio? Mae cyfle i chi bleidleisio yma. 

 

Ydych chi'n cytuno gyda thalu am wylio gemau y Pro14?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)