Ymateb 'anhygoel' yng Ngwynedd gan wirfoddolwyr

25/03/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi adrodd fod degau o wirfoddolwyr a sawl grwp gwirfoddol wedi dod i'r adwy yn y Sir i ateb yr angen yn dilyn argyfwng Feirws Corona i gynnig cymorth i drigolion bregus.

Mae Cyngor Gwynedd a chyngor gwirfoddol Mantell Gwynedd sy'n cydlynu’r maes gwirfodol yn y sir wedi cydweithio i ddatblygu canllaw syml i Grwpiau Cymunedol sy’n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus.

 
Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd: “Mae’r ymateb gan grwpiau ac unigolion ar draws Gwynedd wedi bod yn anhygoel ac yn dangos yr ysbryd cymunedol arbennig sydd gennym.

 

Gwahaniaeth go iawn

 

“Diolch i’r holl bartneriaid, trigolion a busnesau sydd yn dod ynghyd i gefnogi trigolion bregus ein cymunedau ni. Mi fydd eu hymdrechion yn gwneud gwahaniaeth go-iawn i fywydau pobl fregus yma yng Ngwynedd yn ystod amser heriol iawn.”

 
Mae manylion am y cymorth sydd ar gael mewn cymunedau ar draws y sir i’w weld ar wefan y Cyngor - www.gwynedd.llyw.cymru/helpcymunedol ac mae manylion yn cael eu hychwanegu wrth i’r wybodaeth gyrraedd.